Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2014

Högre temperaturer ökar metanutsläpp från vattenmiljöer

Stigande globala temperaturer kommer att leda till ökande naturliga utsläpp av växthusgasen metan från vattenmiljöer – något som i sin tur kan bidra till ytterligare uppvärmning på jorden. Det visar en studie som publiceras i tidskriften Nature.

Studien baseras på data från hundratals experiment och fältmätningar och visar att metanutsläppen från våtmarker, sjöar och risfält ökar med ökande temperatur på samma sätt som i laboratorieförsök där metanbildning i sediment studerats.

– Detta är mycket viktig information för att förstå hur naturen och de naturliga utsläppen av växthusgaser reagerar på klimatförändringar, säger David Bastviken vid Tema Vatten, Linköpings universitet, en av initiativtagarna till studien.

– Även om vi visste att de mikroorganismer som tillverkar metan gynnas av ökande temperatur visste vi inte tidigare om detta skulle leda till högre utsläpp till atmosfären. Men så tycks det nu tyvärr vara.

Våra vattenmiljöer, inklusive de människorna skapat (t ex dammar och risodlingar), bidrar redan idag med mer än hälften av de globala metanutsläppen till atmosfären och studiens resultat innebär att de framtida växthusgasutsläppen från dessa miljöer har underskattats.

– Vi hoppas att vår studie bidrar med kunskap om hur vi ska gå vidare för att bättre ta hänsyn till de naturliga metanutsläppen i klimatmodellerna, säger David Bastviken.

Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och 1 kg metan ger 25 gånger så stor uppvärmningseffekt som 1 kg koldioxid i atmosfären över 100 år. Metan produceras främst av en grupp uråldriga mikroorganismer som tillhör gruppen Archaea, och metanbildningen sker vid nedbrytning av organiskt material i syrgasfria miljöer.

Artikeln, som publiceras i onsdagens nummer av den ledande vetenskapliga tidskriften Nature, visar att även utsläpp av koldioxid från vattenmiljöer ökar om det blir varmare, men att metanutsläppen ökar ännu snabbare. Det innebär att metanets betydelse för klimatet kan komma att gradvis öka jämfört med koldioxid i en varmare framtid.

FAKTA
Artikeln heter “Methane fluxes show consistent temperature dependence across microbial to ecosystem scales”. Författare är Gabriel Yvon-Durocher, Andrew P. Allen, David Bastviken, Ralf Conrad, Cristian Gudasz, Annick St-Pierre, Nguyen Thanh-Duc and Paul A. del Giorgio.

Mer om Tema Vatten i natur och samhälle

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera