Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2014

Viltkött viktigt för synen på jakt

Jakt är fortfarande till mycket stor del accepterad och integrerad i Sverige. Det visar en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet. 84 procent av Sveriges befolkning stödjer jakt generellt; stödet är framförallt kopplat till konsumtion av viltkött och att ha vänner som jagar.

Trots att Sverige blir mer och mer urbant har stödet för jakt ökat de senaste 30 åren. Allmänhetens stöd för jakt har ökat från 72 procent 1980 till 84 procent 2012. Per E. Ljung, institutionen för vilt, fisk och miljö, på SLU ser tre troliga förklaringar:

1) att antalet stora vilda djur har ökat och därmed också negativa effekter som till exempel viltolyckor, 2) förändringar i jaktlagstiftningen, obligatorisk jägarexamen infördes 1985, samt 3) att fler personer vill äta lokalt och ekologiskt producerad mat, exempelvis viltkött.

Per E. Ljung med kollegor konstaterar att även om män, landsbygdsbor och äldre personer är mer positiva till jakt än stadsbor, yngre och kvinnor, så är det framförallt kontakt med jakt och jägare som är kopplat till attityder till jakt. Störst samband med positiva attityder till jakt fann de att konsumtion av viltkött hade. Av icke-jägare uppger två av tre (65 procent) att de äter viltkött i hushållet varje år och lika många (66 procent) anger att de minst har en nära vän som jagar. Enligt Jordbruksverket konsumeras det årligen totalt omkring 2 kilo viltkött i Sverige per person vilket motsvarar 2-4 procent av den totala köttkonsumtionen. Enligt den SLU-baserade köttguiden (www.kottguiden.se) är viltkött det mest miljövänliga köttet att äta.

Motivet bakom jaktutövandet spelar en stor roll för stödet.

– Jakt för avkoppling och kött stöds av de flesta i Sverige, 74 procent. Betydligt färre, 42 procent stödjer jakt för spänning och avkoppling, säger Per E. Ljung.

– Stödet för jakt varierar också inom Sverige, exempelvis är de som bor i norra Sverige överlag mer positiva till jakt än stockholmare, säger Per E. Ljung.

I de sex nordligaste länen stödjer 87 procent av icke-jägarna jakt generellt medan motsvarande siffra för Stockholms län är 73 procent, men mycket av skillnaderna försvinner när man kontrollerar för kontakt med jakt.

Det är genom nationella och regionala vetenskapliga brevundersökningar som Per E. Ljung tillsammans med kollegor undersökt attityderna till jakt. Undersökningarna är en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, FOMA.

Per E. Ljung disputerar aden 21 mars med avhandlingen "Traditional Use of Wildlife in Modern Society."

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera