Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2014

Ingen skillnad med färre kantstolpar

En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att trafikantbeteendet inte ändras även om kantstolparna står glesare än de idag gör längs Sveriges vägar. Forskarna rekommenderar att stolparna sätts med 100 meters avstånd och att reflektorerna ska ha ett synavstånd på högst 200 meter. Resultaten visar också att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 km/h.

Regelverken för kantstolpar har tillkommit för att förbättra vägens synbarhet i fordonsbelysning. Problemet är man varken tagit reda på vilken synbarhet själva kantstolpsreflektorn bör ha eller hur stolparna ska sättas upp utefter vägen för att kunna ge trafikanterna den information de behöver.

–  De fem nordiska ländernas regelverk är inte heller harmoniserade, i Danmark är det 100 meter mellan kantstolparna, i övriga länder är avstånden 50–60 meter på raksträckor. Kantstolparna kostar både i investering och i underhåll, varför det är viktigt att använda dem på rätt sätt och i rätt mängd, säger Sven-Olof Lundkvist, VTI.

Syftet med studien, redovisad i VTI rapport 795, var att ta reda på vilket avstånd det ska vara mellan stolparna, dels på raksträckorna, dels i kurvorna. Resultaten visar att stolparnas placering enligt det danska reglementet ger ett likartat trafikantbeteende jämfört med kortare avstånd. Färre stolpar ger lägre investerings- och underhållskostnader och kan därmed rekommenderas.

Ett andra syfte var att studera sambandet mellan spontant vald hastighet och reflektorernas synbarhet i mörkertrafik. Resultaten visar att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 kilometer i timmen.

– Detta innebär helt säkert en förvärrad skadeföljd vid en olycka, men om och hur skadekvoten kommer att förändras är svårt att säga eftersom den visuella ledningen har förbättrats, säger Sven-Olof Lundkvist.

Delstudien visade också att reflektorer som syns på avståndet 400 meter i fordonsbelysning ger en stor hastighetsvariation. Hastigheterna på raksträckorna var höga och hastighetssänkningarna i kurvorna stora. Slutsatsen är att det inte finns någon anledning att använda reflektorer som har längre synbarhet än 100–200 meter. Det framkom också att kantstolpar endast i kurvorna ger en bättre hastighetsanpassning inför kommande kurva. Däremot ansåg försökspersonerna att det var svårare att köra i mörker om kantstolpar endast fanns i kurvorna.

Ett tredje syfte var att undersöka om resultaten från simulatorn återfås i verklig trafik.Studien på reell väg genomfördes i Finland och visade att hastigheterna skilde något mot vad som hade uppmätts i simulatorstudien. Väg utan kantstolpar visade på en avvikelse, i simulatorn körde man betydligt långsammare i kurvorna än man gjorde i verkligheten. Detta skulle kunna bero på att i verkligheten har man en viss visuell ledning från vägens sidoområde.

VTI rapport 795

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera