Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2014

Hot mot matproduktion en global riskfråga

Flera av världens länder med snabbväxande ekonomier är stora exportörer av livsmedel, men de är också utsatta för stora risker – miljö- och klimathot och sjukdomar på djur och växter – och detta är ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen, enligt en grupp forskare från SLU och SVA i Uppsala.

En grupp om tio Uppsalaforskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk publicerade nyligen studien Future threats to agricultural food production posed by environmental degradation, climate change, and animal and plant diseases – a risk analysis in three economic and climate settings i den ansedda tidskriften Food Security.

– Vi utvecklade en metodologi där vi kunde jämföra riskerna för ett lands livsmedelsproduktion avseende tre olika typer av hot: miljöförstöring, klimatförändring och smittsamma sjukdomar för djur och växter, berättar professor Ulf Magnusson, SLU som är s k senior author för studien.

– Sådana jämförelser är sällsynta i den vetenskapliga litteraturen. Sedan gick vi vidare och analyserade hur stora dessa risker är i tre typländer: ett låginkomstland, ett medelinkomstland som är en så kallad emerging economy, alltså en växande ekonomi, och ett höginkomstland.

Riskerna för livsmedelsproduktionen varierade betydligt mellan länderna beroende på vilket hot som analyserades – något som vidare analyser och diskussioner om säker livsmedelsförsörjning måste beakta. Som förväntat var riskerna genomgående störst i låginkomstlandet.

– Något överraskande var riskerna också betydande i medelinkomstlandet. Vissa sådana emerging economy-länder är stora exportörer av livsmedel och hög risk i lantbruket i dessa länder är ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen, sammanfattar Ulf Magnusson.

Artikeln kan laddas ner här.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera