Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2014

Internetanvändning hos äldre

Jessica Berner disputerar på avhandlingen ”Psychosocial, Socio-Demographic and Health Determinants in Information Communication Technology Use by Older Adults”. Syftet har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar internet- och IT-användning hos äldre.

De äldre i kommer i framtiden att utgöra en allt större andel av befolkningen. Det innebär till exempel att det inom hälso- och sjukvård är nödvändigt med nya strukturer och metoder för att ge vård av god kvalitet.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) behövs för att upprätthålla goda möjligheter för den åldrande befolkningen att delta aktivt i samhällslivet. IKT kan även bidra till att de äldre får en bättre kontroll och övervakning av sin egen hälsa, till exempel genom att leta upp och få upplysningar om sin hälsa via nätet.

Forskningsresultaten visar att i Sverige är det bara en liten andel (7.7 %) av de äldre som har börjat använda internet under en sexårsperiod (2004–2010). Det är inte de psykosociala faktorerna som är avgörande för huruvida äldre använder internet. Har den äldre hög utbildning, är ”yngre” (det vill säga 60–80 år) eller bor med någon så påverkar detta användandet positivt. Likaså om man bor i stadsmiljö jämfört med på landet. Hälsan påverkar också – normal kognition eller att vara skör påverkar användandet av ny teknik.

Resultaten ger till exempel vårdgivare budskapet att användningen av internet inte är given. För att en äldre person ska kunna ta till sig IKT, som till exempel fjärrövervakning hemma, behöver han eller hon få utbildning och speciellt stöd i internetanvändning. Det är viktigt att inkludera de äldre – internet är en del av samhället idag och därför bör de äldre inte lämnas utanför.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera