Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2014

En dator per elev inte alltid den bästa lösningen

Idag presenterar Digitaliseringskommissionen sin senaste rapport för it-minister Anna-Karin Hatt i samband med ett seminarium på Södertörns högskola. Fokus ligger på it i skolan och Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet, medverkar för att berätta om forskning kring satsningen på en dator per elev. Den har visat att ledarskapet på kommunnivå är den viktigaste framgångsfaktorn.

– Eftersom förändringarna är genomgripande, sträcker sig över flera år och innefattar beslut som ligger över rektors nivå måste kommunerna ta ansvar, säger Åke Grönlund.

Han betonar att varje skola och kommun måste fundera över vad de vill uträtta och sedan hitta den lämpligaste tekniken för att göra det. Det är inte alltid en dator per elev är bäst.

– Men vi har kunnat se att när skolor använder tekniken på rätt sätt så ger det resultat. Till exempel har en ny metod som innebär att elever skriver sig till läsning med it-stöd varit framgångsrik, säger Åke Grönlund.

Metoden, som bygger på att barn redan i tidig läs- och skrivutveckling kan börja med själva förståelsen, har gjort att barn lär sig läsa snabbare, det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan.

– Tekniken gör att alla kan vara med på sina villkor. Det är till exempel inte nödvändigt att kunna skriva snygga bokstäver tillräckligt snabbt för att kunna uttrycka det de vill säga, säger Åke Grönlund.

Digitaliseringskommissionens uppdrag från regeringen är att arbeta för att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt för att Sverige ska kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera