Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2014

Nytt koncept ska ge nya jobb – femton företag flyttar in på universiteten

Vattenrening med alger, LED-belysning och att få butiker på landsorten att blomstra är några områden som företagare ska få hjälp med. Nu står det klart vilka femton företag som i projektet Creating Competitive Jobs kan flytta in på Lunds universitet, Malmö högskola eller något av tre danska universitet. Där ska de få utveckla sin företagsidé med hjälp av forskarna.

Det är första gången som konceptet inom projektet Creating Competitive Jobs testas i Sverige och Danmark. Enkelt går det ut på att forskare hjälper små- och medelstora företag i regionen med en idé som behöver utvecklas vidare och som i förlängningen ska kunna generera nya arbetstillfällen. I Sverige är det Lunds universitet och Malmö högskola som står för forskningskompetensen. Tre danska universitet är involverade i projektet på andra sidan sundet. Efter sållning och intervjuer har nu femton företag valts ut av totalt 89 sökande.

– Vi ser en blandning av företag från olika branscher och det är väldigt roligt att så många har sökt. Det visar att det finns ett stort intresse för samverkan mellan akademi och näringsliv. Företagen är kompetenta och ansökningarna har hållit hög klass och det ska bli oerhört spännande att följa dessa femton företag framöver, säger Caroline Hansson som är projektledare för Creating Competitive Jobs vid Lunds universitet.

De företag som har valts ut är: EkoBalans Fenix AB, Aaxsus AB, Norups Gård Bioraff AB, Bioprocess Control Sweden AB, In vitro Plant-tech AB, Nära Mat, Ostebørsen, SEA-U Marint Kunskapscenter, Stryhn’s, Restaurant Tivolihallen, DanPET AB, ISI Food Protection ApS, R-Idea AB, Capsenze HB, EVU Energi & VVS Utveckling AB. Företagen har blivit utvalda för att de tros kunna skapa nya arbetstillfällen med universitetens hjälp.

Processutvecklare Inger Valeur på EkoBalans Fenix flyttar in fyra dagar i veckan på Lunds tekniska högskola, LTH:

– Genom samarbetet med LTH får vi tillgång till en kunskapsbank som de har samlat på sig under väldigt många år. Vi som är ett litet företag har inte möjlighet att ta fram den kunskapen på egen hand, säger hon.

Under ett halvår får varje företagare som valts ut en projektanställning vid ett lärosäte och en forskare som handledare. Handledaren är specialkunnig på det område som företagen verkar inom och på den specifika idé som de har valt att utveckla i sin ansökan.

– Vi ansökte till projektet för att få tillgång till forskarkompetens som vi behöver för att undersöka vilka frekvenser inom belysning som påverkar oss människor på olika sätt. Det finns ett stort behov av bättre belysning inom t.ex. skola, sjukvård och kontorslandskap. Det kan vårt företag tillsammans med forskarna ta fram lösningar på genom vårt deltagande i projektet, säger Alexander Weiland, vd för Aaxsus. Den första anställda börjar den 24 mars och alla projekt ska vara avslutade i november 2014.

Företagen som flyttar in på Lunds universitet är:

Nära Mat som ska arbeta fram ett koncept som gör det möjligt för småbutiker att bli lönsamma på landsbygden med hjälp av forskare på institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.
Kontakt: Rolf Lorentzon rolo@live.se“>rolo@live.se

EkoBalans Fenix AB som ska utvinna fosfor från reningsverk genom att bygga fosforutvinningsanläggningar samt framställa gödselprodukter där fosforn är en råvara, med hjälp av forskare inom kemiteknik på Lunds tekniska högskola.
Kontakt: inger@valeur.se“>inger@valeur.se

Aaxsus AB som ska ta reda på vilka frekvenser inom belysning som triggar beteenden hos oss människor samt göra belysningsarmatur för offentliga miljöer med inbyggd intelligens, med hjälp av forskare på institutionen arkitektur och byggd miljö, LTH.
Kontakt: alexander.weiland@aaxsus.se“>alexander.weiland@aaxsus.se

Bioprocess Control Sweden AB som ska utveckla en webb-baserad applikation tillsammans med forskare från institutionen Bioteknik på LTH, i syfte att effektivisera produktionen av biogas -en förnybar och miljövänlig energiresurs.
Kontakt: kristofer.cook@telia.com“>kristofer.cook@telia.com

Norups Gård Bioraff AB som tillsammans med forskare på Bioteknik LTH ska arbeta fram en helhetslösning för biogasproduktion och effektiv vattenrening.
Kontakt: sven@norup.se“>sven@norup.se

FAKTA
Projektet CCJobs finansieras med 20 miljoner kronor varav EU (Interreg IV A) står för hälften och hälften finansieras av parterna Lunds universitet, Köpenhamns Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Malmö högskola, Företagarna, Sydsvenska Handelskammaren, Sustainable Business Hub, Inspire food, Connect Denmark och Connect Skåne.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera