Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2014

Ny cellulär mekanism dämpar immunreaktion vid typ 1-diabetes

Nära kontakt mellan olika sorters immunceller skyddar vävnader från att attackeras av det egna immunförsvaret, enligt en ny studie av forskare från Karolinska Institutet och University of Miami Miller School of Medicine. Fynden, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Medicine, ökar kunskapen om typ 1-diabetes och andra sjukdomar som orsakas av skadliga immunreaktioner och kan på sikt kan leda till behandlingar som återställer den skadade vävnaden.

Även om vårt immunsystem hjälper kroppen att bekämpa invaderande bakterier och virus, händer det att immuntoleransen bryts och immunceller attackerar frisk vävnad. Ett exempel är när immunförsvaret dödar insulinproducerande beta-celler i bukspottskörteln vid typ 1-diabetes. Exakt vad som händer när vävnad skadas av immunceller, vilka skyddsmekanismer som finns och hur cellerna i vävnaden svarar på inflammatorisk skada är höljt i dunkel. I den nya studien studerade forskarna detta genom att transplantera insulinproducerande celler från bukspottskörteln till ögat i möss. Metoden, som utvecklats vid Karolinska Institutet, gör det möjligt att under lång tid studera cellerna i detalj utan att skada vävnaden.

Studien är den första där man kunnat visa att regulatoriska hjälpar-T-celler i målvävnaden har långvarig direktkontakt med mördar-T-celler som är riktade mot kroppsegna antigen. Fyndet tyder på att skyddande hjälpar-T-celler genom kontakten kan mildra de vävnadsskadande T-cellernas aggressivitet och kontrollera immunreaktionen. Forskarna fann också att vävnadsceller som befinner sig intill attackerade celler inte själva dödas. I stället återskapar de den skadade vävnaden genom att öka i antal.

– Vår studie visar att vävnadscellerna kanske inte bara är försvarslösa offer när immunceller förstör vävnad. Det verkar snarare som om de är förmögna att göra motstånd vid den inflammatoriska frontlinjen, säger Per-Olof Berggren vid Rolf Luft center för diabetes och endokrinologi vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Resultaten från studien tyder på att beta-celler kan återbildas i kroppen genom att dela sig, med så hög hastighet att cellmassan fördubblas på ett par dagar.

– Bilderna som visar interaktionen mellan olika celltyper öppnar flera intressanta dörrar för både immuncells- och betacellsbiologi respektive patologi, som på sikt kommer att leda till vävnadsåterskapande behandlingar vid typ 1-diabetes och andra sjukdomar orsakade av immunologisk skada, säger Zhibin Chen vid Department of Microbiology and Immunology vid University of Miami Miller School of Medicine, USA, huvudansvarig för studien.

Studien har finansierats med anslag från National Institute of Health, Diabetes Research Institute Foundation, Vetenskapsrådet och Familjen Erling-Perssons stiftelse. Per-Olof Berggren är en av grundarna till företaget Biocrine, som ska kommersialisera metoden som använts i studien.

Publikation: "Real-time immune cell interactions in target tissue during autoimmune-induced damage and graft tolerance", Jason Miska, Midhat H. Abdulreda,Priyadharshini Devarajan, Jen Bon Lui, Jun Suzuki,1 Antonello Pileggi, Per-Olof Berggren, and Zhibin Chen, Journal of Experimental Medicine (JEM), online 24 february, doi: 10.1084/jem.20130785, March 2014 paper issue.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera