Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 mars 2014

Om nybildning av nervceller i ryggmärgen

Forskning från Karolinska Institutet visar att aktiviteten av MYC-genen är viktig och nödvändig för nybildning av nervceller i ryggmärgen. Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften EMBO Reports.

MYC-genen kodar för proteinet med samma namn och spelar en viktig roll i många cellprocesser, så som celldelning, cellmetabolism, celldöd, samt förmågan till utmognad (differentiering) av stamceller till olika specialiserade celltyper. Viktigt är också att den är en av de vanligast förekommande gener som är aktiverad i olika cancerformer hos människa.

Tidigare forskning har visat att MYC-proteinet bidrar till celldelning och förhindrar utmognad av enskilda celler som odlats i laboratoriemiljö. Men i den nu publicerade studien har forskarna tittat på vad som händer i intakt nervcellsvävnad från kycklingar och då funnit att MYC-proteinet bidrar till utmognad av nervceller snarare än till celldelning.

– Vi hoppas att den här nya kunskapen ska kunna användas för att utveckla framtida strategier för att bidra till nervcellsutveckling, till exempel hos patienter med ryggmärgsskador, säger professor Marie Arsenian Henriksson vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, som lett studien.

Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden. Barncancerfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt det europeiska vetenskapsrådet ERC.

Publikation: “MYC proteins promote neuronal differentiation by controlling the mode of progenitor cell division”, Nikolay Zinin, Igor Adameyko, Margareta Wilhelm, Nicolas Fritz, Per Uhlén, Patrik Ernfors & Marie Arsenian Henriksson, EMBO Reports, online 5 March 2014, April 2014 paper issue.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera