Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2014

Svavel ”går igen” i Spökskeppet

Återigen har föroreningar av svavel och järn påvisats i träprover från gamla skeppsvrak i Östersjön. Denna gång gäller det fartyget Spökskeppet samt regalskeppen Svärdet och Kronan. Träprover från skeppen har analyserats av en grupp forskare från Göteborgs universitet, Stockholms universitet och University of Calgary. Resultaten har publicerats i det senaste numret av tidskriften Scientific Reports.

Tidigare har forskare från samma grupp rapporterat om stora mängder svavel- och järnföroreningar i regalskeppet Vasa. Forskarna fann då att svavelsyra och sura saltutfällningar utvecklades vid ytan av skrovet och på andra träföremål.

-Det här är ett resultat av naturliga biologiska och kemiska processer som sker i syrefattiga vatten och i sediment, säger Yvonne Fors, vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och en av forskarna bakom artikeln.

Men även om svavel- och järnföroreningarna är att betrakta som vardagsmat i gamla vattendränkta trävrak kan det innebära problem för det framtida bevarandet av skeppen i museimiljö.

Spökskeppet påträffades av en slump i Östersjön 2003. Det holländska handelsfartyget från 1600-talet upptäcktes av ett privat dykbolag i samband med sökandet av den försvunna DC3an. Spökskeppet har visat sig ha stort arkeologiskt värde. Långtgående planer finns för bärgning och konservering. Om de prover som hittills analyserats är representativa för hela Spökskeppets skrov innebär det att fartyget inte nödvändigtvis behöver utveckla samma problem som 1600-tals kollegan Vasa.

-Eftersom järnhalten i träet verkar vara förhållandetvis låg så förekommer inte de mest potentiellt aggressiva svavelföreningarna i någon större mängd. Men vi kan inget säga säkert förrän vi gjort flera analyser från skeppet. Ju mer vi vet om den kemiska sammansättningen i träet desto bättre kan konserveringsinsatserna förberedas, säger Yvonne Fors.

Även regalskeppet Kronan kan komma att bärgas på sikt.

-Vi har studerat prover från Kronan under ett par år och har nu dessutom fått tillfälle att analysera prover från regalskeppet Svärdet som sjönk under samma strid 1676, säger Yvonne Fors.

Kronan uppvisar potentiellt aggressiva svavelföreningar och högre järnhalter än Spökskeppet. Av det tre skeppen i studien påträffades de högsta halterna av både svavel och järn i träprover från Svärdet.

Liknande föroreningar har tidigare påträffats i träprover från fartygen Vasa, Riksnyckeln, Götavraket, Stora Sofia, vikingaskeppen i Skuldelev, brittiska Mary Rose och australiensiska Batavia.

Länk till artikeln

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera