Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2014

Om vardagligt skrivande och identitet

Skrivande på Facebook på 2000-talet eller brev på 1800-talet. Ann-Catrine Edlund och Susanne Haugen, båda språkforskare, Umeå universitet, är redaktörer för den nyutgivna antologin ”Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet” där det diskuteras samband mellan människors vardagliga skrivande och identitet.

De flesta av artiklarna behandlar skrivande och identitet ur ett historiskt perspektiv, medan två av artiklarna behandlar ett samtida didaktiskt perspektiv.

Ungdomarna Anton, Leyla och Danne, kyrkoherdedottern Anna Larsson och smeden Carl Malmström, är alla människor som skriver i vardagen – på 2000-talet, respektive 1800-talet. Anton, Leyla och Danne spelar dataspel, bloggar och är aktiva på Facebook medan kyrkoherdedottern Anna är en flitig brevskrivare.

Smeden Carl både skriver av och samlar tryckta texter i sina båda visböcker. Gemensamt för dessa skilda former av vardagligt skrivande är att här finns kopplingar till identitet, om än på olika sätt. Ungdomarnas skrivande och läsande aktiviteter har en stor del i deras förståelse av sig själva, av varandra och av omvärlden.

Kyrkoherdedottern Anna kan i sina brev ge uttryck för olika identiteter. När hon skriver till fästmannen framstår hon som klädsamt passiv, medan hon i breven till systrarna framstår som en aktiv kvinna med ambitionen att driva fram ett tvekande giftermålsanbud. Smeden Carl bygger i sina visböcker upp en värld av referenser till ett modernt liv i stadsmiljö.

Det vardagliga skrivande som presenteras i boken återfinns huvudsakligen i en svenskspråkig kontext. Medan två av de skrifthistoriska studierna rör sig i en isländsk respektive en finsk språkkontext. Författarna kommer från skilda ämnen: språkvetenskap, litteraturvetenskap, historia, musiketnologi och didaktik.

Antologin har tagits fram inom det nordiska forskarnätverket ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden” som koordinerats av Ann-Catrine Edlund, institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, och finansierats via Nätverksstöd från Riksbankens Jubileumsfond 2009–2012.

Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen (red.), Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet. (Vardagligt skriftbruk 2; Nordliga studier 4.) Umeå universitet, Institutionen för språkstudier; Kungl. Skytteanska Samfundet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera