Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2014

Ny teknik för hållbara bioreaktorer

Nu går det att återvinna de mikroorganismer som används vid processer i bioreaktorer. Detta tack vare ett nytt slags membran som fångar in dem.

Membranbioreaktorer kan komma att spela stor roll för att förbättra bioprocesser för återvinning av avfall. I dagens bioreaktorer sköljs de mikroorganismer som används i processerna för produktion av biogas och bioetanol bort. Med det nya membranet, designat på Högskolan i Borås av doktoranden Hamidreza Barghi och professor Mohammad Taherzadeh, kan dessa mikroorganismer hållas kvar i reaktorn och återanvändas under längre tid.

Hamidreza Barghi försvarar på fredag, den 7 mars, sin doktorsavhandling om detta membran.

– I min forskning har jag fokuserat på att ta fram ett membran för kontinuerliga processer vid biogas- och bioetanolproduktion.

Membranet fungerar så att det håller kvar mikroorganismerna inne i reaktorn i stället för att de spolas bort. Det ser ut som en tepåse eller som platta filtar, utformat för att fånga in jäsande mikroorganismer samtidigt som det släpper in näringsämnen till mikroorganismerna och släpper ut metaboliter. Odlingsmediet matas in i reaktorn för framställning av biogas eller etanol och pumpas genom reaktorn och passerar membranen.

– Utmaningen har främst varit att arbeta med membranets funktionalitet när det gäller upptagningsförmåga och dess ytfunktionalitet. Membranet måste vara genomsläppande och det måste vara robust och motståndskraftigt mot en tuff miljö, förklarar Hamidreza Barghi.

Datum: 7 Mars 2014 Tid: 10:00- 14:00

Plats: Sal KB, Kemihuset, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg Presentationen genomförs på engelska.

Handledare: Prof. Mohammad Taherzadeh och professor Mikael Skrifvars.

Functionalization of Synthetic polymers for Membrane Bioreactors, Ämne: kemiteknik, Polymerteknologi, Materialteknik

Opponent: Dr Wim Doyen, Vito Institute, Belgien


Examina: Kandidatexamen i tillämpad kemi, Teheran University, 1995, magisterexamen i kemiteknik – tillämpad bioteknik, Högskolan i Borås, 2009. Doktorand vid Institutionen för kemi-och bioteknik, Chalmers tekniska högskola och Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, 2009-2014.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera