Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2014

Värde, inte kostnader, ska styra företagens beslut

I dagsläget är det kostnaderna som styr vilka beslut som tas i företag som utvecklar mjukvaruintensiva produkter. BTH har nyligen beviljats pengar från KK-stiftelsen för att hjälpa dessa företag att lämna detta traditionella synsätt till förmån för ett mer framgångsrikt och konkurrenskraftigt synsätt – att låta värdet styra.

Idag är kostnader de främsta motiven för varje beslut som fattas när nya produkter ska utvecklas i företag som utveckla produkter med mycket programvara. Flera studier har visat att den viktigaste framgångsfaktorn, som skiljer framgångsrika produkter från misslyckade, ligger i om man kan beräkna värdet av produkten och ha det som underlag för sina beslut. Företagen måste alltså, för att förbli konkurrenskraftiga, innovativa och kunna växa, förändra sitt beslutsfattande.

– Våra industripartner inser behovet av att göra den här förändringen. De måste förbättra beslutsfattandet genom att också anta långsiktiga värdeaspekter, menar Emilia Mendes, professor i programvaruteknik vid BTH.

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen), stödjer det treåriga projektet som fokuserar på att ta fram konkreta modeller och bygga ett ”open source”-verktyg för värdebaserat beslutsfattande.

– KK-stiftelsen har alltid stöttat forskning och kompetensutveckling som görs i djup samverkan mellan högskolor och företag, säger KK-stiftelsens VD Madelene Sandström. Tidigare utvärderingar av liknande projekt visar tydligt att de lett till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, samtidigt som vi vet att de utvecklar och stärker forskargrupperna vid de nya universiteten och högskolorna.

FAKTA
I projektet ingår Ericsson AB, CGI Sverige AB, Tolpagorni Product Management AB och BTH.

Forskare från BTH som deltar i det här projektet är professor Emilia Mendes, projektledare, professor Tony Gorschek och Dr Krzysztof Wnuk. Den totala budgeten är på cirka 3,7 miljoner kronor per år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera