Tema

Alger kan bli förnybar källa till medicin och bioplaster

Mikroalger, som finns i saltsjöar och kustnära vatten, kan användas som mat, foder eller som förnybar källa till hälsoprodukter, plaster och drivmedel. SP medverkar i ett stort, internationellt projekt som syftar till att utvinna kemikalier ur mikroalgen Dunaliella. Inom tre år är målet att det ska finnas medel för att bygga den första prototypen till en ”Dunaliella-factory” i Europa.

Mikroalgen odlas i dag odlas kommersiellt för dess höga innehåll av betakaroten. Algen kan växa i några av de tuffaste miljöer som finns på jorden, från saltgruvor i Arktis till saltslätter i tropikerna. Alger är kända för sin förmåga att förvandla koldioxid och solljus till kemisk energi, och är därför en attraktiv förnyelsebar resurs.

– Algen innehåller många ämnen som kan bli läkemedel, kosmetika och näringstillskott.  Även om 80 procent av Dunaliella-algen kan förvandlas till bränsle, så är det de högvärdiga produkterna som vi fokuserar på, säger Karin Persson, forskare vid SP.

I projektet ska man bygga ett bioraffinaderi som fått namnet ”D-Factory”. Där ska alla delar av algerna förvandlas till något användbart. Från högvärdiga peptider och enzymer, till glycerol, triglycerider och stärkelse.

Projektets ledare, professor Pat Harvey vid Universitetet i Greenwich, säger att loppet för att utveckla ett brett spektrum av komponenter utvunna ur alger, som kan bli högvärdiga produkter, har startat.

– Kan vi göra storskalig produktion av alger kommersiellt gångbar, så har vi funnit en miljöanpassad och hållbar råvara. Potentialen är enorm, förklarar hon.

I forskningsprojektet arbetar 13 institut och företag från åtta länder, däribland SPs forskare inom karaktärisering av farmaceutiskt aktiva substanser, näringstillskott samt naturproduktbaserade emulgatorer, bioplaster och smörjmedel. Tillsammans har de målet att skapa ett världsledande bioraffinaderi baserat på mikroalger.

– Projektets mål är att visa på ett gångbart koncept med den största kommersiella kultiveringen av encelliga organismer, i bassänger, sjöar och fotobioreaktorer. Inom tre år är målet att det ska finnas medel för att bygga den första prototypen till en ”Dunaliella-factory” i Europa, säger Karin Persson.

Projektet D-Factory löper över fyra år. Det stöttas med 10 miljoner euro från ”Knowledge-Based Bio-Economy” inom EUs sjunde ramprogram.

Alger kan bli förnybar källa till medicin och bioplaster

 lästid ~ 1 min