Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2014

Läkare schemaläggs för ökad effektivitet

BTH-forskaren Marie Persson leder projektet som går ut på att schemalägga läkare för att öka effektiviteten och för att minska väntetiderna för patienterna. Projektet har i dagarna beviljats medel från Vinnova.

Projektet Innovativt beslutsstöd för planering och schemaläggning av läkare syftar till att utveckla ett system för beslutsstöd som kan hjälpa sjukvården att planera och schemalägga läkarresurser baserat på det aktuella behovet. Idag planeras och schemaläggs läkare manuellt på varje klinik, utan möjlighet att överblicka det aktuella behovet och utan att ta hänsyn till hur andra kliniker schemalägger.

– Då läkarresurser mer eller mindre delas mellan kliniker leder nuvarande system till ineffektiv resursplanering och längre väntetider som resultat. Projektets ansats bygger på en kombination av ”data mining”, agentbaserad modellering och spelteori, berättar projektledare Marie Persson från Institutionen för datalogi och datorsystemteknik vid BTH.

Marie Persson kommer att leda projektet och ansatsen bygger på hennes forskning inom datorbaserat beslutsstöd för management inom hälso- och sjukvård. Utöver representanter från sjukvården kommer hon att samarbeta med forskare från BTH, Malmö högskola samt med representanter från Region Skåne.

Projektet har nyligen beviljats pengar från Vinnovas program för ökad innovation i offentlig verksamhet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera