Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2014

Gruppmöten och hembesök förlänger hälsan hos äldre

Enkla metoder som hembesök och gruppmöten kan markant förlänga hälsan hos personer över 80 år som lever och klarar sig självständigt. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin.

Sverige är det land i världen som idag har högst andel personer över 80 år. Dessa äldre personer beskrivs ofta som en skör grupp, utsatta för sjukdom och nedsatt funktionsförmåga.

Men en stor andel äldre lever faktiskt ett självständigt liv och upplever själva att de har en god hälsa.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie utvärderat vilka åtgärder som bäst förebygger hälsan hos dessa självständiga äldre personer.

Studien visar att man med relativt enkla åtgärder på ett markant sätt kan förlänga äldres goda hälsa.

I studien ingick 459 göteborgare som är 80 år eller äldre och som levde hemma, klarade sitt liv självständigt och inte hade några kognitiva svårigheter.

Deltagarna lottades i tre grupper. En grupp fick ett förebyggande hembesök från vårdpersonal, där man bland annat diskuterade den äldres hälsa och eventuella behov av vård eller tjänster samt informerade om tillgängliga aktiviteter i samhället.

Den andra gruppen fick under fyra ”seniorträffar” diskutera åldrandets konsekvenser och hur eventuella problem i hemmiljön kan lösas.

Den tredje gruppen fick sedvanlig information om tillgängliga resurser i kommunen.

En uppföljning två år senare visade att de som deltog i förebyggande hembesök eller seniorträffar bevarade både den fysiska och psykiska hälsan bättre än kontrollgruppen.

– Den mest fördelaktiga åtgärden var seniorträffarna. Träffarna utgick från ett personcentrerat synsätt där deltagarnas egna behov styrde innehållet, och där de äldre fick vara experterna. De äldre som medverkade här rapporterade en betydligt bättre självskattad hälsa än kontrollgruppen, säger Lina Behm, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten, som redan fått internationell uppmärksamhet, visar enligt Lina Behm att förebyggande och hälsofrämjande insatser bör integreras i all vård och omsorg för äldre personer.

– Våra studier visar att det med enkla medel går att skjuta upp försämringen i äldres hälsa och motivera dem till ett hälsofrämjande beteende.

Genom att stärka äldre i sin roll som just äldre personer, fokusera på individuella behov och visa att någon bryr sig om deras hälsa kan dessa två åtgärder bidra med fler friska år till livet.

FAKTA
Studien Positive health outcomes following health-promoting and disease-preventive interventions for independent very old persons: Long-term results of the three-armed RCT Elderly Persons in the Risk Zone publiceras i tidskriften Archives of Gerontology and Geriatrics.
Artikeln ingår i Lina Behms avhandling som försvaras den 21 mars. Länk till artikel

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera