Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2014

Snabb hjälp för rattfyllerister ger positiv effekt

Misstänkta rattfyllerister som snabbt efter en rattfyllerihändelse fått kontakt med socialtjänst eller beroendevård för hjälp när det gäller missbruk, anser att insatsen varit till stor nytta enligt en undersökning av VTI. Metoden att upprätta en kontakt, helst inom 24 timmar, används över hela landet för att minska antalet påverkade förare i trafiken.

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (Smadit) kallas metoden som har till syfte att minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss samt att minska antalet återfall i rattfylleribrott.

– Varje år är det minst 25 000 personer som anmäls misstänkta för att ha använt alkohol eller droger i trafiken. Metoden att snabbt erbjuda dessa hjälp har använts sedan 2003 och innebär samverkan mellan framför allt polis, socialtjänst och beroendevård. Vi ville undersöka om de misstänka rattfylleristerna själva ser nyttan av metoden, säger Susanne Gustafsson, VTI.

I studien har forskare på VTI intervjuat tolv personer, som haft en rattfyllerihändelse ungefär ett år tidigare, om deras livssituation idag. Samtliga informanter har genom Smadit-metoden kommit till socialtjänst eller beroendevård och några har också deltagit i rehabiliterande/behandlande kurser eller program i syfte att ändra alkoholmissbruk eller beroende.

– Alla de personer vi intervjuat har blivit hjälpta av Smadit-metoden. De anser att det betytt mycket för dem, gett dem en insikt om sig själva och sin alkoholkonsumtion vilket lett till förändringar i deras liv, säger Susanne Gustafsson.

Resultaten visar att informanterna är tacksamma för att de fick Smadit-erbjudandet av polisen, eftersom de är osäkra på om de själva skulle ha kontaktat de instanser de behövde för att komma tillrätta med sina alkoholproblem. De tillfrågade har fått insikt om alkoholvanor och alkoholkonsumtion i samtalen eller genom deltagande i kurser och har förändrat sitt beteende när det gäller att dricka alkohol, där de flesta dricker mycket mindre än tidigare eller avstår helt. Informanterna har förändrat sin inställning och anser att det är viktigt att inte köra onykter på grund av risken att orsaka död eller skada vid en olycka.

Utgångspunkten för metoden är att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt ska komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård eftersom förnekelsen av det egna missbruket gör att den misstänkte efter 24 timmar är mindre mottaglig för erbjudande om hjälp. Polisen erbjuder samtal med socialtjänst/beroendevård och om den misstänkte tackar ja till det erbjudandet så ser polisen till att personen blir kontaktad av rätt instans. På vissa orter i landet skjutsas den misstänkte rattfylleristen till en lokal där polisen och beroendevården gemensamt finns.

– Det arbetssätt som kännetecknar Smadit-metoden finns inte i andra länder utan är unikt för Sverige, säger Susanne Gustafsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera