Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2014

Länsstyrelsen stödjer regionalt forskningssamarbete

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat 2,28 miljoner kronor till forsknings‐ och utvecklingsprojektet ”Modellering och simulering av termomekaniska processer” som leds av Swerea MEFOS.

− Det känns väldigt roligt att få arbeta i ett regionalt forskningsprojekt. Våra kunder är annars oftast stora industriföretag i Norden eller Europa. Att få vara med och stärka samarbetet mellan institut, universitet och näringsliv i regionen känns extra bra, säger Paul Åkerström, projektledare vid Swerea MEFOS.

Swerea MEFOS och Luleå tekniska universitet är två av Sveriges mest kompetenta och kunskapsintensiva organisationer för att bedriva tillämpad forskning och utveckling med teknisk inriktning. När konkurrensen ökar nationellt och internationellt blir regional samverkan allt viktigare. Genom projektet ska Swerea MEFOS och LTU utöka sitt samarbete på värmebehandlingsområdet och tillsammans med regionala företag stärka Norrbottens roll som en framstående region för ståltillverkning, värmebehandling och komponenttillverkning med termomekaniska processer. Deltagande företag i projektet är Gestamp Hardtech, SSAB och Swebor Stål som representerar olika företagsstorlekar, produkter och tekniknivåer.

Det handlar om att förbättra och utveckla de datormodeller som används för att prediktera de tillverkade komponenternas slutliga geometriska form och mekaniska egenskaper. De områden som studeras är olika stadier av ämneshanteringen på SSAB, ökad precision på beräkningarna inom presshärdningsprocessen på Gestamp HardTech samt optimering av härdningsprocessen på Swebor. Målet är minskad energianvändning, färre kassationer och högre produktivitet.

− Vi har ett behov av att ytterligare öka precisionen på våra beräkningar. Genom att förbättra materialmodellerna och mättekniken vill vi nå högre precision vid utvecklingen av serieproducerade verktyg, säger Martin Jonsson, chef för Forskning & Utveckling på Gestamp Hardtech.

Projektet pågår under två år, och resultaten kommer att bland annat att spridas genom fria seminarier för företag i regionen som arbetar inom värmebehandlings‐ eller tillverkningsindustrin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera