Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2014

Inställning till HPV-vaccinering undersökt

Skolsköterskan har en mycket viktig roll i det skolbaserade vaccinationsprogrammet mot HPV som startade 2012. En avhandling från Uppsala universitet visar att det är från just skolsköterskan som både föräldrar och elever vill få information.

För knappt två år sedan startade vaccinationsprogrammet mot humana papillomvirus (HPV) som skydd mot framför allt livmoderhalscancer. Genom programmet erbjuds flickor i mellanstadieåldern HPV-vaccin genom elevhälsan och skolsköterskor ansvarar för administreringen av vaccinationen.

Trots relativt begränsade kunskaper om vaccinet och viruset det skyddar emot visar avhandlingen att gymnasieelever och föräldrar till flickor i mellanstadiet är positivt inställda till den nya vaccinationen. Båda grupperna vill ha mer information om HPV och HPV-vaccin, gärna från skolsköterskan.

Skolsköterskorna spelar en nyckelroll i vaccineringsprocessen. Maria Gottvalls har därför också undersökt skolsjuksköterskornas inställning till HPV-vaccineringen.

Avhandlingen visar att skolsköterskor var positivt inställda till HPV-vaccination. Samtidigt identifierade de många problem och utmaningar – dels med det skolbaserade vaccinationsprogrammet i sig, dels relaterade till informationen om viruset och vaccinet. Problemen och utmaningarna som nämndes rörde prioriteringar i arbetet, kultur, genus och inhämtande av samtycke. Skolsköterskorna kände sig osäkra på hur de skulle informera, vilken och hur detaljerad information som skulle ges, samt till vilken information om viruset och vaccinet som skulle ges.

– Skolsköterskor har en viktig roll i att informera om hur man förebygger sjukdomar orsakade av HPV. Det är viktigt att berörda grupper såsom ungdomar och föräldrar är välinformerade om HPV och de preventionsmetoder som finns för att de ska kunna fatta ett väl grundat beslut om vaccinationen. Det är även viktigt att skolsköterskorna är insatta i ämnet så att de kan besvara elevers och föräldrars frågor, säger Maria Gottvall.  

I en annan av avhandlingens studier har Maria Gottvall undersökt hur föräldrar resonerar när de accepterar HPV-vaccinering för sin unga dotter. Studien visar att föräldrarna gjort det för att de litade på myndigheters rekommendationer. Ett vaccin som rekommenderas av myndigheter och som dessutom ges i skolan, är sannolikt säkert och effektivt, ansåg många föräldrar. Föräldrarna ville göra vad de kunde för att minska dotterns risk för att drabbas av en allvarlig sjukdom som livmoderhalscancer.

En oro för oväntade bieffekter fanns och hade väckts av att vaccinet mot den så kallade svininfluensan hade orsakat narkolepsi hos flera svenska barn något år tidigare. Denna oro övervägdes dock av de förväntade positiva effekterna av vaccinet.

FAKTA
Gottvall, Maria (2014) Introduction of School-Based HPV Vaccination in Sweden: Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff, Acta Universitatis Upsaliensis

Avhandlingen försvaras den 21 februari.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera