Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2014

Prostitutionsdebatten cementerar fördomar

Anna Hulusjö undersöker i sin avhandling hur prostitution fungerar. Ett tjugotal kvinnor med erfarenhet av prostitution berättar med egna ord om sina upplevelser. Bilden som framträder är komplex, kvinnornas berättelser rymmer såväl frihet och kontroll som våld och maktlöshet.

Den svenska prostitutionsdebatten är polariserad. Kvinnor som säljer sex beskrivs antingen som offer för mäns våld eller som aktörer som utövar ett yrke – sexarbete.

– I den polariserade debatten förloras nyanserna. Vi tar inte del av kvinnornas erfarenheter och därför leder inte debatten till ökad kunskap utan snarare till att cementera fördomar, säger Hulusjö.

Anna Hulusjö är socionom och har arbetat på fältet i före detta Prostitutionsgruppen, numera Mikamottagningen, i Göteborg. Det var under denna tid som hennes intresse för hur vi talar om prostitution väcktes.

– Debatten fokuserar som regel på vad prostitution är – är det våld, arbete eller exploatering? I min forskning har jag istället velat ta reda på hur prostitution fungerar, jag har undersökt hur kvinnornas erfarenheter präglas av såväl makt som motstånd.

Hulusjö har intervjuat 20 kvinnor med erfarenhet av prostitution. Femton av kvinnorna säljer eller har sålt escorttjänster via nätet medan fem kvinnor är eller har varit verksamma inom gatuprostitutionen. Nio av de intervjuade kvinnorna har lämnat prostitutionen och fyra har nyligen börjat sälja sex. I Hulusjös avhandling berättar kvinnorna med egna ord om sina erfarenheter, sina tankar och strategier.

Inträdet i prostitution ser olika ut. Gemensamt för många av de intervjuade kvinnorna är dock att de vid tidpunkten för inträdet befunnit sig i en utsatt livssituation.

– Det kan handla om ekonomiska svårigheter, sjukdom eller bidragsberoende. Att börja sälja sex i denna situation beskrivs av dessa kvinnor som en möjlighet, ibland den enda, att få kontroll över sitt liv och att bli oberoende. Många beskriver det som ett rationellt val utifrån den aktuella situationen, förklarar Hulusjö.

Andra kvinnor beskriver inträdet i prostitution som ett resultat av tidigare erfarenheter av sexualisering, objektifiering och sexuella övergrepp.

– Oavsett hur man skapar mening i inträdet i prostitution så blir det tydligt att det är villkorat av olika former av social ojämlikhet.

Ständigt närvarande för kvinnorna som intervjuats är hotet om våld, ett hot som de hanterar med hjälp av olika strategier, som att till exempel alltid ringa varandra när de haft en kund.

– Kvinnorna är väl medvetna om de bilder av prostituerade som andra har, bilder som de förhåller sig till och värjer sig mot, konstaterar Hulusjö.

Hon understryker istället den komplexa och motstridiga bild av såväl makt och motstånd som frihet och begränsningar, som framträder i kvinnornas berättelser.

– Samhällets idéer och föreställningar har konsekvenser för kvinnor som säljer sex. Det kan handla om allt från att känna sig tvungen att ljuga till att bli diskriminerad eller utsatt för våld.

Referenslänk: The multiplicities of prostitution experience: narratives about power and resistance

Referenslänk: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera