Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2014

Forskning om fjärrvärme

Forskningsgruppen om fjärrvärme vid Högskolan i Halmstad har nyligen tilldelats forskningsanslag till ett värde av 5,7 miljoner kronor. Detta innebär att gruppen nu disponerar resurser på nästan åtta miljoner kronor under de närmaste åren.

– För att kunna bedriva framgångsrik forskning krävs egentligen tre saker: bra idéer, bra personer som kan förverkliga idéerna samt pengar i form av exempelvis anslag. I projektgruppen fjärrvärme har vi i dag alla tre komponenter på plats. Det ger oss en stor frihet, berättar Sven Werner, professor i energiteknik på Högskolan i Halmstad, som leder forskningsgruppen om fjärrvärme.

Fjärrvärme kommer att spela en avgörande roll för hur framtidens samhälle kommer att fungera. Sammanlagt rör det sig om fyra nya anslag som ska hjälpa till att föra forskningen framåt.

Fjärrvärmegränssnitt och kinastudier
Doktoranden Henrik Gadd har tilldelats ett anslag på 1,27 miljoner kronor. Han forskar om gränssnittet mellan fjärrvärmeverk och kunder – ett område där man genom att identifiera avvikelser kan spara miljontals kronor. Henrik Gadd är en av Högskolans så kallade industridoktorander och är anställd vid Öresundskraft. Pengarna kommer från Fjärrsyn – det svenska forskningsprogrammet för fjärrvärme.

Mei Gong, universitetslektor i energiteknik, har även hon fått ett anslag från Fjärrsyn. Det är på 0,91 miljoner kronor och kommer att användas till att kartlägga den kinesiska fjärrvärmeforskningen under 2014. Kina är på väg att bli en världsledande spelare inom området fjärrvärme, och Mei Gongs forskning kan öppna vägen för framtida samarbeten.

Basanslag och projektdeltagande
Professor Sven Werner har fått ett basanslag från Fjärrsyn på 2,9 miljoner kronor, avsett för fem olika aktiviteter fram till 2017: för deltagande i teknikplattformen DHC+; för medfinansiering av de internationella forskningsprojekten 4DH och Stratego; för att sammanställa av fjärrvärmepriser i Europa, samt slutligen för att skriva fyra översiktsartiklar om fjärrvärme. Sven Werner har haft denna typ av basanslag ända sedan 1999.

Det fjärde anslaget är avsett för doktorand Urban Perssons och professor Sven Werners deltagande i projektet Stratego under 2014–2016. Projektet är en fortsättning av forskningsgruppens arbete kring studien Heat Roadmap Europe. Detta nya EU-projekt är totalt på 2,05 miljoner euro och Högskolan i Halmstads andel är fyra procent av detta.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera