Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2014

Uppsala universitet och Bergmangårdarna på Fårö inleder samarbete

Uppsala universitet Campus Gotland inleder ett utbildnings- och forskningssamarbete med Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö. Målet är att utveckla nya utbildningar och stimulera nya forskningssamarbeten relaterade till estetik, film, konst, litteratur och tolkningsteorier.

– Vi ser en stor potential för nya initiativ inom både forskning och utbildning. Bland idéerna finns till exempel en internationell masterkurs med inriktning på Bergmans filmkonst, säger Olle Jansson rektorsråd vid Campus Gotland.

Stiftelsen, som förvaltar Ingemar Bergmans filmiska ”hemmiljö”, den så kallade Fårömiljön, har sökt en samarbetspart för att skapa en uthållig miljö för konstnärer och forskare. Genom samarbetet kommer fastigheterna att tillgängliggöras för seminarier, kurser och för forskare. Stiftelsen ställer också Bergmans bibliotek och sin kunskap till förfogande för forskning som utvecklas genom samarbetet.

–  Hans Gude Gudesen och Linn Ullman skapade förutsättningarna för verksamheten på Bergmangårdarna. Styrelsen ser nu fram emot att gemensamt med universitetet ta ansvar för att vidareutveckla möjligheterna till konstnärligt och vetenskapligt skapande av hög kvalitet och stor relevans, säger Kerstin Brunnberg, ordförande i stiftelsen.

–  Dessutom är det roligt att Bergmans födelsestad Uppsala och hans Fårö på detta sätt länkas samman genom Uppsala universitets engagemang och initiativ till samarbete.

Uppsala universitet gick den 1 juli 2013 samman med högskolan på Gotland och bildade Uppsala universitet Campus Gotland. Samarbetet med Stiftelsen Bergmangårdarna är ett led i ambitionen att utveckla utbildning och forskning av högsta kvalitet, med både regional och internationell förankring. Universitetet har som avsikt att bedriva utbildning och forskning som bidrar till att fördjupa och sprida kunskap om Ingemar Bergmans konstnärsgärning och Fårömiljön. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med Stiftelsen. Ett av målen är att starta en internationell masterkurs om Ingemar Bergmans filmkonst.

Samarbetsavtalet gäller i ett första steg under 2014, med möjlighet till förlängning efter utvärdering.

För mer information om verksamheten vid Bergmangårdarna, besök gärna http://www.bergmangardarna.se/se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera