Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2014

Hjärtsjuka drabbas av stroke i onödan

Att enbart använda acetylsalicylsyra vid förmaksflimmer i hjärtat skyddar inte mot stroke, utan ökar snarare risken för så kallad ischemisk stroke. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i den medicinska tidskriften Europace.

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen bland vuxna svenskar, vilket innebär att hjärtat slår oregelbundet. Minst 300 000 svenskar beräknas ha diagnosen, framför allt äldre personer, men mörkertalet är stort eftersom många har förmaksflimmer utan att det ger några symtom. Förmaksflimmer innebär också en kraftigt ökad risk att drabbas av stroke, som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Socialstyrelsen rekommenderar att patienter med förmaksflimmer och andra riskfaktorer ska behandlas med warfarin i första hand, eller med moderna blodförtunnande läkemedel, så kallade antikoagulantia, för att minska risken för stroke. Samtidigt avråds från behandling med acetylsalicylsyra, ASA, som inte anses vara effektiv.

Sara Själander, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har i en studie undersökt vilken behandling som 180 000 svenskar med förmaksflimmer fick under perioden 2005-2009 för att minska risken för stroke.

Studien visar att ungefär en tredjedel av patienterna fick den rekommenderade behandlingen, en tredjedel behandlades, trots Socialstyrelsens rekommendationer, med ASA, och en tredjedel fick ingen behandling alls.

Studien visar dessutom tydligt att behandling med ASA för att minska risken för stroke vid förmaksflimmer inte är effektiv. Faktum är att det var fler patienter i den grupp som behandlades med ASA som drabbades av stroke jämfört med gruppen som inte fick någon behandling alls.

– Studien bekräftar tidigare rapporter om att kvinnor med förmaksflimmer löper högre risk att drabbas av stroke än män. Risken var 38 procent högre för kvinnor. Därför är det särskilt bekymmersamt att sjukvården fortsätter att behandla framför allt kvinnor med ASA, säger Sara Själander.

Läs artikeln i tidskriften Europace.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera