Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2014

Datorteknik hjälp vid Parkinson

Med hjälp av en pekskärm och speciella dataprogram kan behandlingen av Parkinsons sjukdom förbättras. Det visar Mevludin Memedi i sin doktorsavhandling i informationsteknologi vid Örebro universitet och Högskolan Dalarna. Tekniken gör det möjligt att bedöma patienternas symptom utan att de behöver besöka olika kliniker.

De som drabbas av den kroniska, neurologiska Parkinsons sjukdom tvingas uppleva hur sjukdomen gradvis försämrar livskvaliteten. Nya symptom i form av försämrad rörlighet gör vardagslivet besvärligt och enkla saker som att göra en kopp te eller sätta på sig kan erbjuda stora svårigheter.

Sjukdomens symptom kan delvis bemästras med läkemedel, men en svårighet är att mäta hur sjukdomen utvecklas och vilken medicinering som krävs. Mevludin Memedi har studerat hur sjukdomen hos olika patienter utvecklas genom fjärrövervakning och genom att patienten får göra vissa övningar på en pekskärm.

Bättre med dator
Den hittills vanliga metoden är att bedöma symtomens svårighetsgrad med hjälp av olika skattningar, som görs och bedöms av olika läkare. De är relativt tidskrävande, innebär också besök på en klinik, som kan påverka resultatet. Bedömningarna kräver också stor klinisk erfarenhet, vilket kan innebära att samma patient bedöms olika beroende på vilken läkare som gör bedömningen.

Mevludin Memedi har i två kliniska studier i Italien och Sverige låtit 95 Parkinsonpatienter och tio friska äldre personer använda apparaten. Genom att patienterna får göra olika rörlighetsövningar med att knacka och rita spiraler på skärmen har man kunnat bedöma hur mycket motoriken försämrats under en tidsperiod. I jämförelse med subjektivt uppskattade resultat, visar resultaten från den datorstödda studien god validitet, tillförlitlighet och känslighet för förändringar i behandlingen av patienten och i det naturliga sjukdomsförloppet. Systemet kunde också skilja mellan äldre friska försökspersoner och patienter i olika stadier av Parkinsons sjukdom.

I avhandlingen presenteras också ett nätbaserat system för att grafiskt visa hur symptomen förändras över tiden, vilket gör att läkarna avstånd kan bedöma patienternas utveckling.

– Resultaten i min avhandling visar att behandlingen av Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar kan förbättras genom att tillämpa olika IT-lösningar. Sjukdomssymptomen svårighetsgrad kan bedömas i hemmet och läkarna får en mer komplett bild av hur patienten dagligen upplever hälsotillståndet.

Mevludin Memedi har genomfört sin doktorandutbildning vid Örebro universitet,  i samarbete med Högskolan Dalarna med stöd av KK-stiftelsen, Abbott Product Operations AG, Nordforce Technology AB och Animech AB.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera