Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2014

Bättre metoder ger nya läkemedel snabbare

Nya läkemedel måste gå igenom många kliniska prövningar innan de blir godkända. Processen tar lång tid och kostar hundratals miljoner kronor. I en forskningsavhandling vid Göteborgs universitet har metoder för effektivare design av prövningar utforskats.

Eftersom många studier på nya läkemedel är utformade och analyserade med hjälp av statistiska metoder, så innebär det att bättre statistisk design leder till minskade kostnader för att ta fram nya läkemedel.

Effektivare design minskar tidsåtgång och kostnad
Bättre statistiska metoder kan också snabba på processen så att läkemedlet blir tillgängligt för dem som behöver det så snart som möjligt. När det handlar om så pass mycket tid och pengar är förbättrad effektivitet en avgörande fråga.

– Ofta vill man lansera en viss dos av läkemedlet. Då måste man bevisa att just denna dos är säker och effektiv. Det görs oftast i en stor studie. Innan den påbörjats är man fortfarande osäker om läkemedlets egenskaper, och det finns en risk att dosen som man väljer att testa inte uppfyller kriterierna, säger Vera Lisovskaja vid institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet.

För att förbättra chansen att studien ska lyckas kan forskarna exempelvis testa med olika doser eller ändra den statistiska designen så att den blir bättre på att upptäcka om läkemedlet har en effekt eller inte.

Små förändringar i design kan ge effekt
Vera Lisovskajas forskningsresultat visar att även små förändringar i designen, till exempel användning av ett annorlunda statistisk test som är optimerat efter en viss situation, avsevärt kan förbättra sannolikheten för framgång i en klinisk prövning.

– Att ändra hur data analyseras är inte komplicerat. Man kan vinna mycket med minimala insatser, säger Vera Lisovskaja.

Avhandlingens namn: A Contribution to the Design and Analysis of Phase III Clinical Trials

Handledare: Carl-Fredrik Burman

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/34172

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera