Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2014

Urinläckage behandlas effektivt via internet

Behandling av ansträngningsinkontinens via internet är ett nytt, effektivt och uppskattat behandlingsalternativ, som kan öka tillgången till vård för denna patientgrupp på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Cirka en fjärdedel av alla kvinnor läcker urin i samband med hosta, nysning eller hopp, så kallad ansträngningsinkontinens. Många har lindriga besvär, men för vissa påverkas vardagen kraftigt av läckaget. Bäckenbottenträning ger förbättring, men en del drar sig för att söka hjälp, eller upplever att det är svårt att få vård.

Malin Sjöström, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, baserar sin avhandling på en studie där 250 kvinnor med ansträngningsinkontinens lottades till tre månaders bäckenbottenträning antingen via ett internetbaserat behandlingsprogram, eller via en broschyr som skickades ut per post. Forskargruppen träffade aldrig deltagarna, utan både utredning och behandling utfördes på distans. Under behandlingstiden fick internetgruppen stöd via e-post av en uroterapeut, medan broschyrgruppen tränade på egen hand. Efteråt följdes effekten av behandlingen upp, en del deltagare djupintervjuades också per telefon, och en hälsoekonomisk analys genomfördes.

Avhandlingen visar att båda behandlingarna gav betydande förbättringar av symtom och livskvalitet, men det var ingen skillnad mellan grupperna när det gäller behandlingsresultat. Däremot rapporterade fler kvinnor i internetgruppen att de upplevde större förbättring, fler minskade sin användning av inkontinensskydd, och fler var nöjda med behandlingsprogrammet jämfört med kvinnorna i broschyrgruppen. I djupintervjuerna berättade deltagarna i internetgruppen att de kände sig stöttade och sedda i sin situation, med bibehållen integritet. Den internetbaserade behandlingen var kostnadseffektiv i jämförelse med den behandling som baserades på broschyren.

– Åtta av tio kvinnor fick minskade symtom och en ökad livskvalitet. Trots att vi aldrig träffade dem, så förbättrades de ungefär lika mycket som i andra studier, där deltagarna haft regelbundna träffar med en behandlare för bäckenbottenträning. Jag tror att behandling via internet kan upplevas som lättillgänglig och flexibel, och passar vissa kvinnor. Förhoppningsvis bidrar min forskning till att fler kan få hjälp för sitt urinläckage, säger Malin Sjöström, som till vardags är distriktsläkare vid Odensala Hälsocentral i Östersund.

Avhandlingen är en del i projektet tät.nu, som drivs av forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Ett av målen för projektet är att utveckla lättillgängliga behandlingsprogram för inkontinens. Initiativtagare, och ansvarig är Eva Samuelsson, docent och distriktsläkare i Jämtland, som driver projektet tillsammans med Göran Umefjord, disputerad distriktsläkare från Härnösand. Studierna samordnas från Östersund, och finansieras med nationella, regionala och lokala anslag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera