Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2014

Sämre belysning sänker hastigheter

Vid en halvering av vägbelysningen sänker bilister hastigheten något, men inte tillräckligt. Konsekvensen av en olycka minskar men samtidigt ökar risken för påkörning av en oskyddad trafikant.

VTI har studerat sambandet mellan spontant vald hastighet och belysningsnivå på 50-väg i tätort. Hastigheten för personbilar som inte var störda av annan trafik mättes på tio provsträckor i och nära Linköping.

– Resultaten visar att det finns en tendens till att en halvering av belysningsstyrkan sänker hastigheten, men endast med cirka tre procent, säger Sven-Olof Lundkvist, forskare på VTI.

Synbarhetsavståndet till en fotgängare reduceras samtidigt från 118 meter till 95 meter (eller med 23 procent). En slutsats från studien är att det sannolikt finns ett samband mellan förarnas spontant valda hastighet och belysningsnivån på gatan. En halvering av belysningsstyrka reducerar hastigheten med en till två kilometer i timmen på 50-väg i tätort

– En förbättrad vägbelysning ger något högre hastigheter och en reduktion av vägbelysningen ger något lägre hastigheter, men hastighetsskillnaden är knappast så stor att den helt kan förväntas kompensera försämrade syn- och upptäcktsavstånd, säger Sven-Olof Lundkvist.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera