Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2014

Digital ojämlikhet råder

Sverige är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller internetanvändning, men det finns stora skillnader i unga människors möjligheter att dra nytta av dess fördelar.

– Det är lätt att tro att alla unga kan använda datorer och dra fördel av de möjligheter som den nya tekniken ger, men så är det inte. Trots den höga tillgången till digital teknik i vårt svenska samhälle skiljer sig så väl användning, kompetens och attityder. Det finns en så kallad digital ojämlikhet enligt Ulli Samuelsson.

I Ulli Samuelssons avhandling studeras digital ojämlikhet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Företeelsen är med andra ord inte unik för Sverige, men den svenska kontexten utgör enligt Ulli Samuelsson ett intressant forskningsfält:

– Vi är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller spridning av internet i hushållen och den digitala tekniken används i hög utsträckning av så väl små barn som äldre vuxna. Vi håller även på att bygga upp ett samhälle som på olika sätt ger fördelar till den som kan använda sig av tekniken. Trots detta finns det en skillnad i unga människors möjligheter att dra nytta av dessa fördelar. En viktig del i min forskning är därför att titta på skolans uppdrag i relation till digital kompetens.

Den svenska skolan har i sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning, ett uppdrag som enligt Ulli Samuelsson inte uppfylls när det gäller digital kompetens. I avhandlingen framkommer att de möjligheter som eleverna har att utveckla sin digitala kompetens till stor del är beroende av elevens bakgrund och enskilda lärares intresse och kunskaper. Saknas stöd, intresse och engagemang från de vuxna i elevens närhet räcker det inte med att tekniken finns där för att kompensera. Det behövs enligt Ulli Samuelsson en större kunskap om de olika faktorer som bidrar till digital jämlikhet eller ojämlikhet och avhandlingen utgör ett bidrag till denna kunskap.

Ulli Samuelsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping den 24 januari. Avhandlingens titel är Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital.

Opponent var docent Martin Stigmar, Linnéuniversitetet. Medlemmar i betygsnämnden var professor Claes Nilholm, Högskolan för lärande och kommunikation, professor Tobias Olsson, Lunds universitet och Docent Patrik Hernwall, Stockholms universitet.

Ulli Samuelsson är verksam som universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Sedan 2011 är hon utbildningsledare för Personalprogrammet. Ulli har även en bakgrund som utbildningskonsult inom det privata näringslivet, främst med inriktning mot IKT-relaterad utbildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera