Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2014

Tidig rehabilitering viktig för tillfrisknandet efter svår traumatisk hjärnskada

Att i rätt tid bli inskriven vid en rehabiliteringsmedicinsk enhet kan avgöra hur väl en patient tillfrisknar efter en svår hjärnskada. Tidig rehabilitering kan dessutom öka den långsiktiga chansen att överleva. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden Trandur Ulfarsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en serie studier undersökt de långsiktiga effekterna av traumatisk hjärnskada som orsakats genom yttre våld, till exempel vid en olycka eller misshandel.

Studierna, där totalt 280 svenska och isländska patienter följts upp 1-11 år efter skadetillfället, visar att det finns ett tydligt samband mellan hur snabbt patienter får tillgång till rehabilitering och hur bra de tillfrisknar.

– Vi ser att funktionsaktiviteten, det vill säga hur självständig patienterna är i sina dagliga aktiviteter och hur fort de kommer tillbaka i arbete, förbättras betydligt hos de som snabbt blir inskrivna till en rehabiliteringsmedicinsk enhet, säger Trandur Ulfarsson, som presenterar resultaten i sin avhandling.

Studierna visar också att en svår hjärnskada ofta leder till brist på tillväxthormon och sämre funktion i hypofysen, vilket kan ge den drabbade övervikt. 

Den som är sjukfrånvarande eller arbetslös vid skadan har dessutom ofta en sämre funktions- och aktivitetsförmåga samt lägre livskvalitet flera år efter skadan.

Göteborgstudierna visar också att män som råkar ut för en svår traumatisk hjärnskada löper fem gånger högre risk att dö 10 år efter skadan, medan risken för kvinnor är åtta gånger högre. Dessa resultat bekräftar en studie som nyligen presenterades vid Karolinska Institutet.

Riskökningen kan förklaras av att sjukdomar och omfattande funktionshinder kvarstår flera år efter hjärnskadan.

– Det handlar både om komplexa fysiska och psykiska besvär och om en låg hälsorelaterad livskvalitet, säger Trandur Ulfarsson som presenterar resultaten i sin avhandling.

Sammantaget har studierna enligt Trandur Ulfarsson stor betydelse både för de som drabbats, för deras närstående och för sjukvården.

– En slutats är att en svår traumatisk hjärnskada bör betraktas som ett kroniskt medicinskt tillstånd, som kräver stöd och uppföljning i sjukvården under mycket lång tid. Våra studier ger ytterligare värdefull information som hjälper oss att förfina prognoser, optimera rehabiliteringsinsatser och utvärdera behandlingseffekter för dessa patienter, säger han.

Som konkreta åtgärder som skulle kunna öka långtidsöverlevnaden nämner Trandur Ulfarsson vikten av att få rehabiliteringsmedicinskt stöd vid rätt tidpunkt, särskilda insatser för de som är arbetslösa eller sjukskrivna före hjärnskadan, samt en funktionsundersökning av hypofysen för överviktiga personer.

Avhandlingen Predictors of long-term outcome after severe traumatic brain injury försvarades vid en disputation den 17 januari.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera