Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2014

Rökstopp minskar risk för gråstarr

Att vilja undvika grå starr är ett gott skäl att sluta röka. I en vetenskaplig artikel i Jama Ophtalmology redogör överläkare Birgitta Ejdervik Lindblad vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset för en studie där hon och hennes medforskare följt 44 000 män i tolv år. Röker man mer än 15 cigaretter per dag ökar risken med 42 procent för att man ska drabbas av grå starr.

– Men vår studie visar också att det lönar sig att sluta röka. Risken för grå starr kommer visserligen inte ner till samma nivå som för icke-rökare, men ju längre tid som gått efter rökstopp, desto mer avtar risken, säger Birgitta Ejdervik Lindblad.

Den studie hon arbetar med är en av de största i världen. Den bygger på en enkät bland män i Örebro län och Västmanland, som gjordes 1997. Alla män mellan 45 och 79 år fick frågor för att ge underlag för studier av hur olika livsstilsfaktorer påverkar olika kroniska sjukdomar, bland dem grå starr. Männen har sedan under tolv år följts upp vid ett par tillfällen i register över gråstarrsoperationer.

Sammanlagt var det 5 700 av dem som opererats under den tiden och forskarna fann således att de som slutat röka också avsevärt hade minskat risken att drabbas av grå starr

– Ju fler cigaretter som männen rökte per dag, desto längre tid tog det för risken att avta. Men även hos de män som rökte mer än 15 cigaretter per dag kunde man se en halvering av risken 20 år efter att de slutat.

Resultaten från den här studien har på kort tid väckt stor uppmärksamhet i hela världen. Studien har Birgitta Ejdervik Lindblad gjort tillsammans med Niclas Håkansson och Alicja Wolk vid Karolinska institutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera