Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2014

Grön korridor för elbilar ska studeras

Utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim blir föremål för ett nytt forskningsprojekt som Energimyndigheten finansierar. Forskarna vill peka på hinder och möjligheter för en hållbar utveckling med elfordon.

Forskarteamet vid Mittuniversitetet ska studera mötet mellan elfordon, elfordonsägare och laddinfrastruktur.

Parallellt med en introduktion av elfordon måste en fungerande laddinfrastruktur växa fram. Om användandet av elfordon ökar och laddinfrastrukturen byggs ut är det viktigt att undersöka samhällets attityder till infrastrukturen såväl som de enskilda bilisternas inställning och erfarenheter.

– En fråga som jag tycker är särskilt spännande att undersöka är hur utbyggnaden av infrastrukturen ska ske och vilka aktörer som vill investera i, driva och underhålla en teknik som förändras snabbt, säger Kristina Zampoukos, projektledare för forskningsdelen.

Vad tycker egentligen offentliga, privata och ideella aktörer om en ”grön korridor” mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall? Hur påverkas områden som ligger utanför korridoren? Vilka är de potentiella sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna? Vilka behov och önskemål har bilisterna? Forskarna hoppas med studien kunna bidra till att identifiera hinder och möjligheter när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling med elfordon.

– Det finns givetvis en stor potential i att vara en av de första testregionerna för den här typen av infrastruktur. Samtidigt ska infrastrukturen implementeras i stads- respektive landsbygd samt över nationsgränsen Sverige-Norge. Det ställer krav på samverkan och koordinering, säger Kristina Zampoukos.

”Laddinfrastruktur för elfordon längs Green Highway – en del av framtidens smarta elnät och hållbara transporter” pågår mellan oktober 2013 och maj 2015. Projektets totala budget uppgår till 24 miljoner kronor, varav forskningsdelen står för närmare 3,5 miljoner kronor.

Forskarteamet består också av Sandra Wall-Reinius och Dimitri Ioannides på turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet. Projektansökan har gjorts i samarbete med Jämtkraft AB och Sundsvall Elnät AB och består av två delar; en forskningsdel och en genomförandedel.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera