Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2014

Ohälsosam livsstil ökar risken för cancer

En ohälsosam diet och livsstil ökar risken för njur- och urinblåsecancer och även för död orsakad av prostata-, njur- och urinblåsecancer, detta enligt forskning vid Umeå universitet.

Christel Häggström baserar sin avhandling på en stor studie med hälsokontroller från en halv miljon män och kvinnor i Sverige, Norge och Österrike. I avhandlingsarbetet konstaterar hon att övervikt, högt blodtryck, samt höga värden av blodsocker och blodfetter är riskfaktorer för njur- och urinblåsecancer hos både män och kvinnor, samt för prostatacancerdöd hos män.Av dessa cancerformer var njurcancer starkast kopplat till ohälsosam livsstil, och framförallt till övervikt och högt blodtryck. Övervikt är kopplat till en ökning av risken att drabbas av njurcancer med mer än 30 procent, jämfört med normalviktiga, för både män och kvinnor.

Övervikt och högt blodtryck ökade risken att dö av prostatacancer, men samtidigt visar hon också det något motsägelsefulla resultatet att män med dessa faktorer hade en minskad risk att få diagnosen prostatacancer. I en separat studie med en annan typ av metod visar hon att män som hade hög förekomst av riskfaktorer visserligen hade lägre sannolikhet att få prostatacancerdiagnos, men en mycket högre sannolikhet att dö tidigt. Förekomsten av prostatacancer har ökat kraftigt i Sverige och det är nu den bland svenska män med cirka 10 000 fall per år. Behovet av att kartlägga vad som bidrar till denna sjukdom är därför stort.

– Välfärdssjukdomar som beror på en stillasittande livsstil och ohälsosam diet är ett stort problem både i västländer och globalt, eftersom det för med sig både ökad sjuklighet och för tidig död. Detta är något som vi även kan se i mina studier. I västländer är cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar och genom att ta hand om sin hälsa och bibehålla en hälsosam vikt kan man minska riskerna för båda dessa dödsorsaker, säger Christel Häggström.

Avhandlingen: Metabola faktorer och risk för prostata-, njur- och urinblåsecancer. (Engelsk titel: Metabolic factors and risk of prostate, kidney and bladder cancer.)

Länk till avhandling.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera