Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2014

Kulturella förbindelser med Europa funna i antik stad i Jordanien

Svenska arkeologer i Jordanien ledda av professor Peter M. Fischer vid Göteborgs universitet har kartlagt en cirka 60 meter lång välbevarad byggnad (från 1100 f.Kr.) i den antika staden Tell Abu al-Kharaz. Byggnaden är från en period som dominerades av stora folkvandringar.

Mycket välbevarade konstruktioner av sten har frilagts under utgrävningarna. Bland fynden finns försvarsmurar, hus, tusentals kompletta fynd delvis lokalt tillverkade, delvis importerade från sydöstra Europa.

– Vad som överraskade mig mest var alla långväga fynd som visar att tusentals år bak i tiden var människorna mycket rörliga, säger Peter M. Fischer.

Forskarna har de senaste tre åren gjort flera sensationella fynd, framför allt under utgrävningen av byggnaden från 1100 f.kr. Det finns även fynd från mellersta Egypten som exporterades så tidigt som 3100 f.Kr. till Tell Abu al-Kharaz.

Vid den senaste utgrävningen fortsatte undersökningen av den 60 meter långa byggnad som upptäcktes 2010. Den var ursprungligen byggd i två våningar av vilka den nedre är bevarad med murar som fortfarande står upprätt med 2,5 meters höjd efter mer än 3 000 år.

Arkeologerna hittade bevis för att filistéerna som bodde i byggnaden kring 1100 f.Kr. återanvände en försvarsanläggning från 3 000 f.Kr. i form av en gammal stadsmur genom att bygga sitt hus på den. På så sätt fick de förutom lättillgängligt byggmaterial även en stabil yta att placera sitt hus på.

– En av våra slutsatser efter utgrävningen är att den ”jordanska kulturen” är en entydig medelhavskultur även om landet inte gränsar till Medelhavet. Här fanns det välorganiserade samhällen långt innan de stora pyramiderna i Egypten byggdes, säger Peter M. Fischer.

Grävningarna i Tell Abu al-Kharaz finansieras till största delen av Vitterhetsakademien i Stockholm. Hittills har knappt 20 procent av staden frilagts och på många ställen endast de översta kulturlagren. The Swedish Jordan Expedition 2013 bestod av professionella arkeologer och studenter från Sverige, Österrike, Tyskland, Island, Polen, Schweiz och Jordanien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera