Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2014

Hur värderar man en framtid?

Intern och extern redovisning har i grunden olika syften. Men när ett företag börjar använda International Financial Reporting Standards (IFRS), blir den interna rapporteringen ihopkopplad med den externa. I en ny doktorsavhandling har Berit Hartmann undersökt hur det fungerar i praktiken, och hur det påverkar hur ett företaget uppfattar och beskriver sin framtid.

Den som köper ett företag köper mer än vad som syns i bokföringen. Man köper också företagets framtid. I en ny doktorsavhandling har Berit Hartmann undersökt hur standardiserade redovisningsmetoder skapar en växelverkan mellan intern och extern redovisning, och hur det påverkar hur företaget uppfattar och beskriver sin framtid.

Intern och extern redovisning har i grunden olika syften. Internredovisning är en del av ett företags värdeskapande. Det är en bas för beslut och kan fungera som en sporre för bolagets ledning. Syftet med externredovisning är från början att presentera företaget utåt. I internredovisningen kan bilden av framtiden variera och vara mer flexibel. Men när ett företag börjar använda International Financial Reporting Standards (IFRS), blir den interna rapporteringen ihopkopplad med den externa presentationen och en del av flexibiliteten offras på standardiseringens altare.

­– Jag har upptäckt att användandet av IFRS hjälper företag att övervinna vissa hinder, till exempel när det gäller problemlösning och kommunikation mellan olika delar av verksamheten. Men det skapar också nya problem, eftersom man förlorar flexibilitet, säger Berit Hartmann.

Under arbetet med sin avhandling arbetade Berit Hartmann på ett stort internationellt medieföretag, som har integrerad intern och extern redovisning sedan 2002. Med huvudkontoret som bas arbetade hon med företagets olika operativa enheter och avdelningar. Hon undersökte hur de nya standardiserade redovisningsmetoderna hade påverkat deras dagliga arbete, och hur deras prestanda mättes annorlunda än tidigare.

– Det gäller att överbrygga klyftan mellan intern och extern redovisning, säger Berit Hartmann och fortsätter: Fast egentligen är det mer som siamesiska tvillingar, för de har vitala organ gemensamt! Spänningarna uppstår mellan målet att beskriva företagets framtid på ett rättvisande sätt, och målet att motivera och skapa ett värde för samma framtid.

Avhandlingens titel är Bridging the GAAP? IFRS in accounting practice.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera