Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2014

Forskningscenter om nyheter och opinionsbildning

Två forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet har fått 8,7 miljoner för att starta ett nytt forskningscenter om nyhetsförmedling och opinionsbildning i dagens medielandskap.


Det blir oftast den som skriker högst som skapar opinion i det splittrade medielandskap som vi numera lever i. Men hur påverkar detta mediernas demokratiska roll? Kan man ha en massdemokrati utan en masspublik och vad händer med informationskvaliteten? En annan fråga är också vad som händer när mediepubliken får sin information om samhälle och politik från många olika källor, där traditionella nyhetsmedier faktiskt spelar mindre och mindre roll. Detta vill Henrik Örnebring, professor, och Michael Karlsson, docent, båda i medie- och kommunikationsvetenskap, titta närmare på.

– Vi vill skapa en infrastruktur för att kunna ta oss an dessa frågor på lång sikt, säger Henrik Örnebring. Därför skapar vi det nya forskningscentret "The Ander Centre Research on News and Opinion in the Digital Era, NODE". Där samlar vi kvalificerade forskare som arbetar i samspel med representanter för medieindustrin.

Dagspressen är historiskt sett en av de viktigaste institutionerna när det gäller nyhetsförmedling och opinionsbildning. Den övergripande frågan för det nya centret är vad som händer i samhället när dagspressen mer och mer utmanas av andra institutioner, kommunikationsformer och samhälleliga problem.

– Vi vill ta initiativet till ett nytt forskningsprogram, "Om pressen försvinner", som bygger på två ben. Det ena undersöker människors vägar till världen i det nya medielandskapet. Det andra undersöker konsekvenserna av journalistisk frånvaro dels ur ett demokratiskt perspektiv, dels ur organisationers, företags och myndigheters horisont, säger Michael Karlsson.

FAKTA
Det nya centret finansieras av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning. Satsningen sträcker sig över tre år och omfattar även rekrytering av en doktor i medie- och kommunikationsvetenskap samt en doktorand med inriktning på nyheter, opinionsbildning och digitala medier. Idag finns redan en doktorand på ämnet med inriktning nyheter och mobila medier, som kommer att knytas till centret. Även seminarier och andra aktiviteter inom området kommer att vara i centrets regi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera