Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2014

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter

Innovation i små företag anses viktigt och har fått ett ökat fokus under senare år, inte bara i Sverige utan i många andra länder.

Hur företag med färre än 50 anställda utvecklar och kommersialiserar nya varor och tjänster, visar Lars Löfqvist, doktorand i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, i sin avhandling

Innovation ses som en förnyande faktor som bland annat kan bidra till jobbskapande och ekonomisk tillväxt.

Trots detta ökade fokus har mycket varit okänt kring hur små etablerade företag egentligen gör när de utvecklar och kommersialiserar nya produkter och då speciellt hur de gör detta med sina ofta begränsade resurser.

Avhandlingen behandlar frågor som vad som motiverar små etablerade företag att ta fram nya produkter, hur nya produkter utvecklas och kommersialiseras samt hur resursbrist hanteras under dessa innovationsprocesser.

Ingen brist på goda idéer. Forskningen har bedrivits i samarbete med små företag från Söderhamns kommun och resultaten visar att det inte råder brist på goda idéer till nya produkter. Men för att dessa ska realiseras krävs det att de potentiella kunderna involveras under hela innovationsprocessen.

Snabb kommersialisering nödvändig. Man behöver både kunna utnyttja kundernas resurser samt säkerställa en snabb kommersialisering. Resurser investerade i en produktutveckling måste snabbt återbetalas så att ett jämnt kassaflöde kan säkerställas. Vidare används ett stort antal så kallade ”Bootstrapping-metoder” (alternativ till extern finansiering) för att få resurser som kan genomföra innovationsprocesserna.

En slutsats är att innovationsprocesser i små etablerade företag är resurseffektiva samt att företagens resursbrist även verkar förhindra misslyckad innovation.

Hjälp att förbättra stöd- och supportåtgärder. Avhandlingen bidrar med en rik och fyllig beskrivning om hur produktinnovation går till i små etablerade företag.

Detta med syftet att hjälpa små företag att på ett effektivare sätt skapa bättre produkter åt sina kunder men även för politiker och supportorganisationer att förbättra sina stöd- och supportåtgärder när det gäller innovation i små etablerade företag.

Fredagen den 17 januari försvarar Lars Löfqvist sin avhandling, Product innovation in small established enterprises: Managing processes and resource scarcity vid KTH, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera