Artikel från Karlstads universitet
9 januari 2014

Nutidsprojektet: Att utveckla ungdomars sociala kompetens

Hur kan ungdomar få verktyg för att göra genomtänkta val? I Nutidsprojektet samarbetar Karlstads universitet med skolor och fritidsgårdar i Karlstads kommun för att långsiktigt bygga kunskap och metoder som stärker ungdomars “verkställande förmågor” och sociala kompetens.

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ungdomars sociala kompetens och förmåga att göra genomtänkta val med hjälp av utbildning i en modell för beslutsfattande. Det kan handla om sociala relationer eller konflikter, men även om konkreta vardagssituationer som hur man skriver sin uppsats, förbättrar sitt betyg eller hur man bäst tjänar ihop pengar till skolresan.

– Livet är komplicerat idag och kräver att ungdomar får en förmåga att välja med hänsyn till valets konsekvenser. Både unga och alla som jobbar med ungdomar behöver verktyg för att möta olika situationer i klassen, skolan eller samhället. Vi utgår från FN:s barnkonvention artikel 29, som säger att alla unga har rätt att få stöd för att utveckla sin mentala förmåga optimalt, säger Alireza Moula, docent och forskare i socialt arbete vid Karlstads universitet.

Att sakta ned och fokusera
Metoden är en kognitiv, emotionell och social utbildning, som bygger på forskning om hjärnans kapacitet och dess "verkställande funktioner". Det är funktioner som är nödvändiga för att planera och genomföra komplicerade uppgifter, oavsett om det handlar om skoluppgifter eller sociala relationer. Metoden omfattar både individuella och gruppvisa övningar med moment som går ut på att sakta ned, fokusera, tänka systematiskt och reflektera kring en eller flera lösningar. Rent praktiskt ges ett frågeformulär och exempel på olika problem som ungdomarna får lösa. Projektet genomförs i skolan och på fritidsgårdar.

– Personal på fritidsgårdar kan komplettera lärarens roll eftersom det här är lika mycket en fritids- och kulturfråga som en skolfråga. Att vi deltar i forskningsprojektet innebär även en kompetenshöjning för personalen i frågor som de möter i vardagen, säger Bo Svensson, verksamhetschef för Öppen fritidsverksamhet i Karlstads kommun.

Projektet är en fortsättning på ett arbete som startade 2009, och pågår fram till sommaren nästa år. Karlstads universitet samarbetar med två klasser på Nyeds skola och en klass på Norrstrandsskolan i Karlstad. Även Parkleken Kronoparkens tjejgrupp ingår i projektet. Eleverna som deltar är i åldrarna 10-15 år. Förhoppningen är att projektet ska fortsätta i en ännu större skala.

Verkställande funktioner är ett neuropsykologiskt begrepp för de mentala processer som är nödvändiga för att planera och genomföra komplicerade aktiviteter. Hjärnans verkställande aktiviteter är ansvariga för målinriktade eller framtidsorienterade aktiviteter och kontrollerar såväl kunskapsrelaterade som känslomässiga beteenden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera