Artikel från KK-stiftelsen
20 december 2013

KK-stiftelsen beviljar planeringsbidrag till elitforskning

KK-stiftelsen beviljar planeringsmedel till fyra distribuerade forskningsmiljöer. Avsikten är att internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ska forska tillsammans.

– Detta elitsamarbete gör att de kan ta forskningsfrågorna till en helt ny nivå, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har beviljat cirka en halv miljon kronor vardera till Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Skövde, SICS Swedish ICT AB, samt Swerea IVF. Pengarna är planeringsmedel för att ta fram en plan på hur utvalda starka forskningsmiljöer ska kunna samla sig kring en gemensam frågeställning. Detta är steg 1 i KK-stiftelsens program SIDUS.

– SIDUS ger lärosäten och institut med närliggande och/eller komplementär ämneskompetens möjlighet att tillsammans bedriva spetsforskning, säger KK-stiftelsen vd Madelene Sandström.

Fullständiga ansökningar ska i steg 2 inkomma under juni. Örebro universitet har tidigare fått planeringsmedel i steg 1, och väntas också inkomma med en fullständig steg 2-ansökan.

– Vår ambition är att satsningarna ska leda till att respektive distribuerad forskningsmiljö får en tydlig position på den internationella forskningsarenan inom IT, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Detta är oerhört viktig forskning för såväl akademin som svenskt näringsliv.

Följande projekt har beviljats medel för steg 1:

ORION – Beslutsstöd för komponentbaserad mjuk-varuutveckling för inbäddade system
Blekinge tekniska högskola, Claes Wohlin. 599.946 kr
BTH, Mdh, SICS

Textilbaserade sensorer och IT-lösningar för vitala, fysiologiska signaler
Swerea IVF, Pernilla Walkenström. 540.000 KR
Swerea IVF, Mdh, HB, SICS

E-care@home: effektiv vård och omsorg via semantisk interoperabilitet
Örebro universitet, Amy Loutfi. (Fått medel tidigare).
ÖU, SICS East Swedish ICT, SICS Swedish ICT, Mdh, FOI

Tillit till autonoma teknologier
Högskolan i Skövde, Tom Ziemke. 499.986 kr
HiS, HH, ÖU, Viktoria Swedish ICT

BIDAF – Storskalig Dataanalys för Framtidens Samhälle
SICS Swedish ICT AB, Seif Haridi. 547.778 kr
SICS Swedish ICT, HH, HiS

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera