Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2013

28 miljoner till två utvecklings­projekt inom hälso- och sjukvården

Två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården får stöd med sammanlagt 28 miljoner kronor genom VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. Det ena projektet, Mina vårdflöden, är ett koncept kring e-hälsa som bland annat gör det möjligt för patienterna att följa den egna vården. Det andra projektet handlar om att utveckla IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet.

Framtidens hälsa och sjukvård är en av de fyra samhällsutmaningar som VINNOVA identifierat där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar.

– Utmaningsdriven innovation handlar om att vända samhällsutmaningar till nya möjligheter. De projekt som vi nu finaniserar bidrar både till att utveckla hälso- och sjukvården och till att skapa nya affärsmöjligheter i näringslivet, som kan ge tillväxt och nya jobb, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Två projekt får stöd i det tredje och sista steget av utlysningen Utmaningsdriven innovation. Projekten består av breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar:

Mina vårdflöden Ett helhetskoncept kring e-hälsa som gör att patienter kan följa och påverka den egna vården och där vårdgivare får en bättre helhetssyn. Det ger också företag möjligheter att skapa öppna innovationer. Konceptet har vunnit pris som ett av EU:s mest innovativa och införs nu i flera landsting i Sverige.

Total budget: 63 miljoner, varav VINNOVA bidrar med 15 miljoner. Projektledare: Nina Lundberg, Stockholms läns landsting, nina.lundberg@sll.se“>nina.lundberg@sll.se

itACiH — IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet Projektet ska utveckla IT-stöd för avancerad sjukvård, framförallt för cancervård i hemmet. För att upprätthålla patientsäkerhet, trygghet för patient och effektivitet i verksamheten ska projektet utveckla nya former för mobil kommunikation – mellan patienter, sköterskor och läkare, – mellan apparater i hemmet och avdelningen – och mellan sjukhus och kommun.

Total budget: 33,5 miljoner kronor, varav VINNOVA bidrar med 13,4 miljoner. Projektledare: Boris Magnusson, Lunds universitet, boris.magnusson@cs.lth.se“>boris.magnusson@cs.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera