Tema

Världsledande forskare i teknik- och vetenskapsstudier till LiU

Steve Woolgar, världsledande forskare i teknik och vetenskapsstudier, rekryteras till Linköpings universitet med bidrag från Vetenskapsrådet på 40 miljoner kronor.

Steve Woolgar är professor vid University of Oxford där han är forskningsledare för teknik- och vetenskapsstudier, Science and Technology Studies (STS). Utöver Vetenskapsrådets stöd på 40 miljoner kronor, som sträcker sig över sju år, bidrar Linköpings universitet med 10 miljoner kronor till rekryteringen.

– Professor Steve Woolgar har varit en ledande forskare inom STS under tre decennier, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet. Han är en angelägen och skicklig akademisk handledare och lärare och jag är säker på att han kommer att bidra på ett avgörande sätt till forskningen inom universitetet.

Science and Technology Studies (STS) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där man studerar vetenskap och teknik ur samhällsvetenskapliga perspektiv. Steve Woolgar är en av pionjärerna på  området och publicerade redan 1979 en banbrytande bok om hur vetenskaplig kunskap skapas i laboratoriearbete.

– Det är fantastiskt roligt att avdelningen får en världsledande forskare som Steve Woolgar, säger Claes-Fredrik Helgesson, professor och avdelningschef för Tema teknik och social förändring vid institutionen för Tema.

– Satsningen innebär goda förutsättningar för att rekrytera unga forskare och doktorander inom hans område. Den innebär också fortsatt utveckling för oss som redan är här och bidrar till att utveckla avdelningens position internationellt inom teknik- och vetenskapsstudier.

Sedan 2011 är Steve Woolgar återkommande gästprofessor vid avdelningen Teknik och social förändring och har betytt mycket för dess internationella orientering.

Hans nuvarande forskning fokuserar på styrning och ansvarsrelationer genom vardagliga föremål och vanliga tekniker. Han är också intresserad av användningen av neurovetenskap inom förvaltningen och i näringslivet. Andra intresseområden är provokation och intervention, visualisering och evidens samt samhällsteori.

Se pressmeddelande från Vetenskapsrådet

Världsledande forskare i teknik- och vetenskapsstudier till LiU

 lästid ~ 1 min