Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2013

Sverige behöver längre och tyngre godstransporter

Längre och tyngre transportfordon skulle lösa flera både ekonomiska och miljömässiga problem. Men för det krävs lagändringar och nu ska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersöka vad som krävs för att längre och tyngre transporter ska kunna bli lagliga i Sverige.

– Reglerna för den tunga trafiken bör ändras så att det blir tillåtet att köra med längre och tyngre transportfordon. Det blir både ekonomiskt och klimatmässigt effektivare, säger Sogol Kharrazi, forskare på VTI.
 
HCT (High Capacity Transport) är ett begrepp för längre och tyngre godstransporter. I dag är den maximala tillåtna längden på lastbilar som kör på svenska vägar 25,25 meter, den maximala vikten är 60 ton. Med de så kallade HCT-fordonen, som i dag är olagliga på det svenska vägnätet, skulle flera problem lösas. Forskare på VTI anser därför att reglerna bör ändras så att sådana fordon kan användas i Sverige.
 
Transportsystemet behöver bli effektivare
Transportsektorn står inför utmaningar som att minska energiförbrukningen och begränsa negativ miljöpåverkan. Därför finns det ett stort intresse för att öka effektiviteten i det svenska transportsystemet. HCT kan vara lösningen som skulle innebära stora fördelar både ekonomiskt och miljömässigt.
 
VTI har lång erfarenhet av att forska om effektivare transporter med tung trafik. Och flera tidigare försök i Sverige med tyngre och längre transporter har fallit väl ut. Nu har VTI fått ytterligare ett uppdrag som kan göra Sverige till Europas ledande aktör inom transportindustrin.
 
Lärdomar från andra länder
I projektet som VTI nyss startat ska forskarna bland annat se över reglerna och kontrollen av tillgången på HCT-fordon.

– Här har vi länder som Australien, Kanada och Nya Zeeland att dra lärdomar i från. De länderna har haft ett framgångsrikt tillvägagångssätt just kring regler och kontroller, säger Sogol Kharrazi.
 
FAKTA
I det nyligen påbörjade projektet, som samordnas av VTI, ingår även Transportstyrelsen, Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Volvo Group Trucks Technology, Scania och Parator Industri AB. Projektet ska pågå till slutet av 2016. Den totala budgeten är 15,2 miljoner kronor. Av dessa kommer 7,4 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnovas satsning “Fiffi” inom Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera