Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2013

Ny metod spårar koldioxid i havet

Koldioxid är den gas som vanligtvis mäts i havet när man studerar global uppvärmning och havsförsurning. Nu har en ny metod att mäta koldioxid i havsvatten utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet.

Haven speglar förändringarna av koldioxid (CO2) i atmosfären. När halten koldioxid ökar blir havsvattnet surare och hotar välbefinnandet av havets organismer.

Gasen kan kväva fisken
Koldioxid är också av stort intresse för vattenbruk och fiskindustrier eftersom den i stora mängder kan orsaka kvävning av den odlade fisken.

– Vi har utvecklat en ny metod för att mäta koldioxid i havsvatten som kommer att bidra till bättre förståelse av de processer som leder till förändringar av koldioxid i vattnet, säger, Dariia Atamanchuk, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Har utvecklat nytt mätinstrument
Det tryck som koldioxidgasen utövar är en av de parametrar som beskriver mängden löst oorganiskt kol i vatten och det är den parameter, som faktiskt mäts av den sensor forskarna utvecklat.

– Vår strategi för utvecklingen av en ny sensor grundar sig på idén att använda en välkänd och pålitlig teknik av syremätning och anpassa det för våra ändamål. Vi har ändrat sensorn så att den istället för att mäta syre mäter koldioxid.

Utveckling av det nya instrumentet för att mäta trycket av koldioxid har sina utmaningar. Gasen måste skiljas från vattnet innan mätningarna, och instrumentet ska kunna mäta mycket små mängder koldioxid.

Kontinuerliga mätningar viktigt
Det finns också ett behov av att mäta koldioxidgasen fortlöpande under långa tidsperioder för att beskriva den förändring som sker i havet från år till år och som är en följd av klimatförändringar.

– Då kan vi observera när koldioxidnivåerna för till exempel fiskodling blir farligt höga.
Koldioxidsensorn har använts i vetenskapliga studier av Koljöfjorden i Bohuslän. Studierna omfattade bland att upptäcka när vårblomningen börjar, hur länge den varar, och hur den påverkar koncentrationerna av löst oorganiskt kol och syrgas, samt förhållandet mellan dessa ämnen. En annan viktig tillämpning av sensorn var att upptäcka av koldioxidläckage till havsvatten från platser där gasen lagrats, så kallade Carbon Capture Storage.

– Vi fortsätter att arbeta på att ytterligare förbättra sensorn, så att den till exempel kan mäta extremt små förändringar av koldioxid. Vi hoppas att sensorn kommer att bli ett användbart verktyg för forskare och att den kommer att bidra till att besvara många aktuella forskningsfrågor.

Avhandlingens namn: Development and use of an optical pCO2 sensor in marine studies
Handledare: Prof. Per Hall and Assoc. Prof. Anders Tengberg?
Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/33847

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera