Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2013

Världsledande psykiatriforskare till Linköping

Ett helt nytt psykiatriskt forskningscentrum inrättas vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset med den världsledande beroendeforskaren Markus Heilig i spetsen. Satsningen på drygt 200 miljoner kronor finansieras av Vetenskapsrådet, universitetet och landstinget.

Professor Markus Heilig är idag forskningschef vid NIAAA, USA:s ledande alkoholforskningsinstitut i Washington DC. Efter ansökan från Linköpings universitet har Vetenskapsrådet (VR) beslutat stödja rekryteringen med 130 miljoner kronor över tio år. Det är det största enskilda forskningsbidraget någonsin till LiU. Samtidigt bidrar Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland med över 70 miljoner kronor.

Det forskningscentrum Markus Heilig planerar i Linköping – Center for Translational Psychiatric Research – är inspirerat av hans nuvarande arbetsplats på NIH i Washington DC. Här ska prekliniska och kliniska forskare jobba nära läkare och patienter i vårdmiljön.

– Det ger möjlighet att snabbt utveckla prekliniska upptäckter till klinisk behandling, och åt andra hållet ta ett problem som dyker upp i vården till forskningen, säger Markus Heilig.
Grunden till centrumet är redan lagd i och med det kontaktnät av forskare han har byggt upp under två år som gästprofessor vid Linköpings universitet.

– Vi hoppas bli en magnet för begåvade studenter som vill ge sig i kast med den medicinska vetenskapens ”last frontier”, säger Markus Heilig.

– Det är ett mycket glädjande besked och en oerhört värdefull rekrytering för Sverige och för Linköpings universitet, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Professor Markus Heilig är en världsledande och mycket citerad forskare inom sitt område och han kommer att kunna bygga upp en forskningsmiljö för att ta fram nya rön inom beroendeforskningen och skola in nya unga forskare i området.
Även landstingsdirektör Barbro Naroskyin gläds över bidraget från VR.

– Ett oerhört positivt besked. Satsningen innebär en bra förstärkning av psykiatrin för universitetssjukhuset,  i landstinget och vår sjukvårdsregion, säger hon.

Psykiska störningar innefattande beroende och missbruk är bland de främsta förebyggbara orsakerna till död och funktionshinder i världen. Även om avsevärda framsteg gjorts inom vissa områden av den psykiatriska forskningen, finns stora medicinska behov. En viktig del av den forskning Markus Heilig kommer att bedriva handlar om att finna individuella behandlingar matchade mot både genetiska variationer och skiftande livsomständigheter.

Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera