Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2013

Avfall blir råvara i miljövänlig process

Värdefulla ämnen kan utvinnas ur restprodukter från jord- och skogsbruk. Med grön kemi får produktionen liten miljöpåverkan. Detta visar forskare från bland annat Lunds universitet inom det tvärvetenskapliga projektet SuReTech.

När man framställer livsmedel och andra produkter, exempelvis pappersmassa, blir det ofta rester kvar. I dessa rester gömmer det sig dock en hel del användbara ämnen. Inom forskningsprojektet SuReTech studerar forskarna miljövänliga metoder för att utvinna de här ämnena.

– Forskningen inom SuReTech går hela vägen från grundforskning till fallstudier och samarbete med industri, säger Charlotta Turner, koordinator för SuReTech och kemiforskare vid Lunds universitet.

I en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cleaner Production beskriver forskarna inom SuReTech metoder för att ta tillvara ämnen från lökskal och björkbark. I björkbark finns ämnet betulin som bland annat används i kosmetika, och i lökskalen finns den kraftfulla antioxidanten quercetin som används för att öka hållbarheten på olika produkter. Inga miljöskadliga kemikalier används i den återvinningsprocess, som forskarna utvecklat. Därför kan lökskalen och björkbarken gå vidare till energiproduktion och jordförbättring efter att ämnena utvunnits.  

Forskarna inom SuReTech kommer från flera olika forskningsområden vilket gör att de kan belysa processen ur olika aspekter. I artikeln knyter man samman socioekonomi, kemi, bioteknik och livscykelanalys, det vill säga analys av miljöpåverkan.

– En tvärvetenskaplig artikel som denna är inte alls lätt att skriva. Jag tror att vi är unikt tidiga i att lyckas med detta, säger Charlotta Turner.

FAKTA
Den 11–12 december anordnas en konferens av forskningsplattformen LU Biofuels i samarbete med de båda strategiska forskningsprojekten SuReTech och BioForm på Palaestra i Lund. Vid konferensen kommer forskarna bland annat att träffa aktörer från industri och kommun.

Charlotta Turner berättar också kortfattat om sin forskning i den tionde luckan i Lunds universitets adventskalender. Kalendern finns att se på www.lu.se/adventskalender.
                           
Projektet SuReTech, Sustainable Resource Technology, är finansierat av Formas.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera