Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2013

Många perspektiv på empati i ny bok

Boken ”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” samlar ledande svensk och internationell forskning om empati utifrån olika ämnen och infallsvinklar. Den ger viktig kunskap för yrken som arbetar med bemötande av människor och tar upp frågor som empati vid professionellt bemötande, hur hjärnan fungerar och empatitankens utveckling.

Empati är ett ämne som väcker stort intresse just nu. Det behövs för god vård, bra undervisning och ett gott bemötande i alla yrken där möten med andra människor ingår.

Empati kan betraktas utifrån många olika perspektiv. Så ser det även ut i den nya boken “Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv”, där ledande empatiforskare skriver om empati utifrån sina olika discipliner och infallsvinklar. Kapitlen behandlar bland annat vad som neurovetenskapligt händer i hjärnan, de psykologiska respektive filosofiska perspektiven, empatitankens historia och forskning om empati i yrkeslivet. 

Boken ger därmed en överblick över den snabbt växande forskningen inom området och samtidigt praktisk vägledning inom olika yrken. Exempelvis kan man fördjupa sig i sambandet mellan empati, medlidande och moral, vad empati betyder för det professionella bemötandet, vad brist på empati kan ge för effekter i kriminalitet, mätning av empatiförmåga och spegelneuronernas betydelse i hjärnan.

Empatibegreppet
Henrik Bohlin, filosof och idéhistoriker vid Södertörns högskola, är en av redaktörerna till boken och reder i inledningen till boken ut empatibegreppet. Han skiljer här mellan tre huvudbetydelser. Dels är det att förstå vad någon annan tänker genom att ta den andres perspektiv. För det andra handlar empati om dela den andres känslor, att känna det den andre känner. För det tredje handlar det om det professionella förhållningssättet – att inte bara förstå utan tänka några steg vidare och se det som den andre missar.

– Det är ett intressant forskningsämne eftersom det finns mycket bra forskning om empati, dessutom är det ett ämne som engagerar väldigt mycket och så finns det många bra och intressanta exempel att relatera till, säger Henrik Bohlin.

Han har även skrivit ett kapitel i boken, som förklarar David Humes teori om sympati från 1700-talet. Här får man en översikt av Humes teorier om sympati, han täcker in många områden i sin forskning.

I ytterligare ett kapitel förklarar Henrik Bohlin hur vi i vardagen förstår andra genom att se saker ur deras perspektiv och hur empati kan fungera som vetenskaplig metod i till exempel historia – en fråga som är central för att förstå skillnaden mellan naturvetenskapliga synsätt och humanistiska/samhällsvetenskapliga.

Bakgrund
På Södertörns högskola hölls för ett par år sedan ett symposium om empati, där svenska forskare möttes kring temat. Därefter samlades man igen till en internationell konferens, även då på Södertörns högskola. Idén väcktes att tillsammans skriva boken, som sammanfattar ledande aktuell forskning inom Sverige. Den kompletteras med ett bidrag av en amerikansk psykiater som deltog vid den internationella konferensen och som forskar om empati i professionellt bemötande inom vården.

Om boken
Boken ”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” är tänkt som kurslitteratur inom utbildningar till yrken där man bemöter människor, som vårdpersonal, socionomer, lärare och poliser, men den är även mycket läsvärd för en intresserad allmänhet. Boken är utgiven av Studentlitteratur.

Redaktörer är Jakob Eklund Håkansson och Henrik Bohlin. Övriga författare är Per Andréasson, Jonna Bornemark, Jodi Halpern, Ulla Holm, Mats Johansson, Marianne Kristiansson, Peter Nilsson, Andreas Olsson och Marianne Sonnby-Borgström.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera