Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2013

Hög ålder kan öka chansen att överleva

Effekterna av ökande ålder kan skilja sig rejält mellan olika djur- och växtarter. Hos vissa arter ökar till och med sannolikheten att överleva ytterligare ett år eller att reproducera sig med stigande ålder visar en ny studie i tidskriften Nature.

För samtliga djur- och växtarter gäller att alla individer någon gång dör och att andelen nyfödda som överlevt till en viss ålder minskar med ökande ålder. Däremot kan sannolikheten att överleva ytterligare ett år öka, minska eller vara oförändrad när åldern ökar. På samma sätt kan sannolikheten att reproducera sig under det kommande året förändras på olika sätt med ökande ålder. Dessa två mått har en internationell forskargrupp jämfört mellan 46 olika arter, där människa och flera andra däggdjur ingår tillsammans med fåglar, groddjur, insekter och växter.

Resultaten visar att vissa arter uppvisar de förväntade mönstren med minskad reproduktion och överlevnad med ökande ålder. Andra arter visar däremot en konstant eller till och med ökande reproduktion och överlevnad med ökande ålder.

Ett intressant resultat är att mönstret med snabbt ökande dödlighet vid höga åldrar som vi ser hos människor i områden med hög levnadsstandard skiljer sig markant från andra arter. Den andra extremen utgörs av vissa växtarter där dödligheten är oförändrad eller sjunker med ökande ålder.

Studien visar också att det finns skillnader i åldrande mellan olika organismgrupper hos växter, däggdjur och fåglar. Det tyder på att vissa egenskaper som är gemensamma för en viss grupp påverkar åldrandet. Ett exempel på en sådan egenskap kan vara förmågan att växa även efter att vuxen ålder uppnåtts, vilken finns hos många växter. 

– Resultaten pekar på att vi behöver utveckla vår teoretiska förståelse av evolutionen av åldrande i allmänhet, liksom vår kunskap om vilka faktorer som orsakar stora variationer mellan olika typer av organismer. Vi behöver också empiriska studier för att få mer detaljerad kunskap om hur åldrandet ser ut hos fler arter, säger Johan Ehrlén, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, och en av forskarna bakom studien.
I artikeln medverkar forskare från flera länder, såväl teoretiker som forskare med erfarenhet av olika typer av organismer. Studien har letts av Owen Jones vid Max-Plank’s Odense Center i Danmark.

Vid Stockholms universitet studerar professor Johan Ehrlén med kollegor hur överlevnad och reproduktion förändras med ökande ålder hos växter, som växer även vid höga åldrar, för att bättre förstå några av de faktorer som orsakar skillnader i åldrande mellan olika organismgrupper.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera