Artikel från Göteborgs universitet
9 december 2013

Forskare ska övervaka effekterna av klimatförändringarna på Europas skaldjur

Utbudet av skaldjur som vi köper i mataffären står inför en osäker framtid när klimatförändringarna gör våra hav varmare och surare. Därför satsar EU 3,6 miljoner Euro på ett program som heter CACHE.

– För närvarande förstår forskarna inte helt hur skaldjur som till exempel ostron, blåmusslor, pilgrimsmusslor och sandmusslor tillverkar sina skal, eller hur en förändring i miljön kan påverka dem och dessa processer, säger professor Kristina “Snuttan” Sundell.

Skaldjur har lyfts fram som ett område med särskild risk enligt framtida klimatscenarier. När haven blir varmare och surare, är det mer utmanande för djur som ostron och musslor att behålla sina skal och de kommer att behöva lägga mer energi på att tillverka skalen, vilket kan få dramatiska konsekvenser för deras överlevnad och tillväxt. Detta kan påverka deras populationsstorlek, som i sin tur har en direkt påverkan på vattenbruk och fiskerinäringen. Nyligen förstördes ett vattenbruk med ostron på USA:s västkust som en följd av havsförsurning.

En internationell forskargrupp med deltagare från Göteborgs universitet, ska studera hur förändringarna i våra hav kommer att påverka flera arter som är viktiga för den europeiska fiskerinäringen och den marina biologiska mångfalden.

– Mitt bidrag inom projektet handlar om att se vad evolutionen kan göra för dessa arter. Det vill säga att kontrollera om det finns tillräckligt med genetisk mångfald för att klara av de framtida klimatförändringarna, men också att undersöka om vi kan isolera vissa stammar som är mer motståndskraftiga och “klimatsäkra” för att vi ska kunna använda dem i vattenbruk, säger forskaren Sam Dupont.

Skaldjursindustrin är ett viktigt bidrag till den europeiska marina ekonomin, den så kallade blåa ekonomin. För närvarande är den årligen värd 500 biljoner Euro och ger uppskattningsvis 5,4 miljoner arbetstillfällen.

Fakta CACHE
CACHE är ett Marie Curie Initial Training Network (ITN) som finansieras genom Europeiska Unionens sjunde ramprogram People Programme (Marie Curie Actions). Den samlar 10 partners från sex olika europeiska länder och omfattar tre små/medelstora företag och ett skaldjurskonsultföretag. Projektet startade 2013 och kommer att pågå i fyra år. Inom programmet kommer 10 unga forskare att utbildas till doktorsnivå och 4 postdoktorer kommer att få stöd i sin forskarkarriär.

Partners inom CACHE-nätverket: The British Antarctic Survey, Göteborgs universitet, University of Edinburgh, Museum National d¿Histoire Naturelle de Paris, University of Bielefeld, University of Cambridge, The Scottish Association of Marine Sciences (SAMS), Greenloop, Algarve Marine Sciences Centre (CCMAR), GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research.

Associerade partners: Association of Scottish Shellfish Growers, Ostrea Sverige AB, CRM Coastal Research and Management.

De arter som forskarna kommer att studera är kammusslan (Pecten maximus), jätteostronet (Crassostrea gigas), ostronet (Ostrea edulis) blåmusslan (Mytilus edulis) och sandmussla (Mya arenaria).

För mer information om programmet och fullständig information om rekryteringsprocessen: www.cache-itn.eu.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera