Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2013

Bättre och mer hållbara bilinredningar

Volvo Car Group, Borgstena Group Sweden AB och Swerea IVF AB samarbetar i det nystartade projektet LOTEX för att med miljömässigt hållbara processer förbättra livslängd och prestanda hos textiler för bilinteriörer.

LOTEX är ett nystartat projekt finansierat av Vinnova med fokus på att med miljövänliga metoder förbättra livslängd och funktion hos textil bilinteriör. Minskad användning av icke-nedbrytbara fluorkarboner och resurssnålare processer, med både ekonomisk och miljömässig vinning, är några förväntade resultat. Inledande tester har gjorts i tidigare projekt med mycket lovande resultat. Exempelvis har användningen av fluorkarboner kunnat minskas radikalt samtidigt som prestandan hos materialet ökat. Målet med LOTEX är att under den tvååriga projekttiden verifiera försöken i laboratorieskala med prototyptillverkning i industriell produktionsskala.

Inom LOTEX samarbetar Volvo Car Group, Borgstena Group Sweden AB och Swerea IVF AB för att med hjälp av plasma- och spraytekniker skapa en effektiv och miljömässigt hållbar process för tillverkning av textiler för bilinteriör. Plasmabehandling är en metod som används i projektet för kemisk och fysisk modifiering av en yta genom till exempel deponering av funktionella ämnen, tvärbindning, polymerisering och etsning/rengöring. Behandlingen utförs i vanlig atmosfär och kan därmed enkelt integreras i en befintlig, kontinuerlig process. Genom plasmabehandling minskas användningen av såväl fluorkarboner som vatten och energi då textilen enbart ytmodifieras och behandlingens effekt därmed koncentreras till materialytan. Det handlar om att “göra mer med mindre”.

Våtkemiska processer med stor användning av icke-nedbrytbara fluorkarboner är normalt vad som används idag för beläggning av vatten- och smutsavvisande textiler. Fluorkarboner är bevisat effektiva, speciellt för smuts- och oljeavvisning, men de är långlivade och har negativa effekter på både människa och miljö. Deras användning regleras därför allt hårdare i kemikalielagstiftningen. Att tillverka textiler med bibehållen prestanda och mindre mängder fluorkarboner är därför av stort intresse. Likaså skulle en ersättning av våtkemin med torrare beläggningsprocesser ge både ekonomiska och miljömässiga besparingar.

FAKTA
Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera