Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2013

Hållbar återvinning av plastkablar

Vinnova satsar på hållbar återvinning av plaster från kablar. 4,6 Mkr har tilldelats projektet “Resurseffektiv Kabelplaståtervinning” som leds av Swerea IVF.

Mängden kablar i samhället ökar stadigt. Behovet av att på ett hållbart sätt kunna återvinna både metaller och plaster i kablar är enormt. Den stora drivkraften är att återvinna metallerna, koppar och aluminium, som har ett högt ekonomiskt värde. Drivkrafter för att återvinna kabelplasten är att undvika kostnader för avfall och att tjäna pengar på återvunnen plastråvara som kan ersätta nyråvara.

Lagstiftning ställer krav på ökad materialåtervinning av kvalitetsplast. Ett EU-ramdirektiv för plastavfall är på gång. Förbränning med energiutvinning och “down recycling” av kabelplast är vanligt i Norden, men det är inte godtagbara alternativ enligt EUs ramdirektiv.

Borealis, Ineos, NKT Cables, ABB HVC, Axjo Plastic, Riflex Film, Bolon, Snapp Products of Sweden,Stena Metall och Swerea IVF samarbetar i det nystartade projektet “Resurseffektiv kabelplaståtervinning”.

Projektet bygger vidare på erfarenheter och metoder utvecklade inom Swerea IVFs FoU-Program Kabel, med samarbetspartners i kabelbranschen och pågående återvinnings-projekt.
Ambitionen med projektet är att vända återvinningsindustrins fokus från att enbart återvinna metallerna i kablar till att också återvinna plasterna på ett resurseffektivt sätt och att förändra synen på plasten som avfall till att bli en råvara att sälja. Det ställer stora krav på fungerande metoder för sortering av kablar, på separering av ingående material, både metaller och olika plaster, och på kvalitets-kontroll.

Gamla kablar som kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser ska sorteras separat. Detta för att undvika att kvalitetsplast förorenas. Vidare ska fullskaliga återvinningsförsök med kvalitetsplast från kablar genomföras i samarbete med tillverkningsindustrin.

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och övriga kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos näringslivet i Sverige. Koncernen har ca 550 medarbetare och omsätter 650 Mkr/år. Verksamheten bedrivs i fem forskningsinstitut (Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST) Verksamhet finns i Jönköping, Luleå, Linköping, Mölndal, Piteå, Stockholm och Oslo samt i Brest och St Etienne i Frankrike.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera