Tema

Elever och lärare samarbetar om språkregel

Att endast använda det språk som undervisas är en inte ovanlig regel i språkundervisning. En avhandling i språkvetenskap visar att den här regeln oftast fungerar bra, och att både elever och lärare ser till att upprätthålla den.

Alia Amir är språkvetare vid Linköpings universitet och har närgranskat engelskundervisningen i klasserna 8 och 9 i en svensk skola med internationell profil. Hennes studiematerial är tjugo timmars videobandade lektioner.

– En grundläggande regel var att alla skulle prata enbart engelska på lektionerna, berättar hon.
Klassen hade tillsammans 40 poäng och varje gång en elev blev påkommen med att prata svenska under lektionen kunde läraren dra ett antal poäng ifrån dem. Regeln att enbart prata engelska gällde förstås också läraren.

Den här regeln fungerar för det mesta, det ser både elever och lärare till, konstaterar Alia Amir. Det är inte bara läraren som ibland får korrigera elever, elever korrigerar också läraren, och varandra. Alia Amir har myntat begreppet ”language policing” för detta beteende. Under de totalt tjugo timmars undervisning som hon bandat och analyserat förekommer language policing vid ett 20-tal tillfällen.

Men ibland kan målet att lära ut engelska kollidera med målet att bara prata engelska.
Alia Amir analyserar några tillfällen under lektionerna då den här regeln blir kontraproduktiv och till och med hindrar inlärandet istället för att underlätta det.

Ett exempel är när läraren ska förklara användningen av konjunktiv och är på väg att säga det svenska ordet ”vore”, men avbryter sig halvvägs – man får ju inte säga något på svenska! Efter fruktlösa försök att förklara det med enbart engelska ord väljer läraren till slut att skriva ”vore” och kommer på så sätt runt regeln.

Andra exempel där regeln blir svår att tillämpa är vid orts- eller landskapsnamn – vad heter exempelvis Småland på engelska?

– Regeln att endast använda undervisningsspråket är förstås inrättad med goda intentioner. Men alla regler behöver tolkas för att kunna tillämpas. Här finns alltid ett utrymme för reflektion, säger Alia Amir.

– Engelska är det största undervisningsspråket, inte bara i Sverige utan även internationellt. Inget annat språk har en sådan prestige och lärs ut så mycket.

FAKTA
Alia Amir kommer själv från Pakistan där engelska är ett stort språk.
Alia Amir disputerade den 29 november. Avhandlingen heter ”Doing Language Policy. A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes”.

Elever och lärare samarbetar om språkregel

 lästid ~ 2 min